CANON - en #selfieless partner

Canon har gennem et langvarigt samarbejde med Røde Kors været med til at gøre det muligt at starte 10 studiecafeer for sårbare børn rundt i Danmark. Canons donationer har også medvirket til, at Røde Kors har kunnet uddanne sine frivillige i forskellige undervisningsmetoder for herigennem at kunne hjælpe de udsatte børn bedst muligt. Endelig har Canon generøst støttet med produkter ved forskellige lejligheder, når vi har haft brug for fotoudstyr.

International #SELFIELESS kampagne i 2016

#selfieless er resultatet af et langvarigt samarbejde mellem Canon og Røde Kors, som i december 2016 udfordrede alle til at tænke lidt mere end ellers på deres medmennesker. Det centrale i kampagnen var at gøre gode gerninger for andre mennesker og at dokumentere det med foto eller video. Med #selfieless deles gerningen på sociale medier sammen med en udfordring til tre udvalgte venner om også at gøre en god gerning.

Hver dag bliver der taget 93* millioner selfies. I fitness-centret, til fester, på stranden – 93 millioner billeder, der kun viser os selv. Vi vil gerne komme med et forslag: Nu er det snart jul, og hvad med at give al denne selvoptagethed en pause? I stedet for kan du gøre noget godt for dine medmennesker – og dokumentere det med et foto eller en video. Her til vinter opfordrer Canon og Røde Kors alle til vende fokus væk fra sig selv gennem en kampagne på de sociale medier, som begynder i november, og hvor hashtagget er #selfieless.

"Vi håber, at kampagnen kan blive startskuddet til en ny bevægelse, hvor folk holder op med at være helt så navlebeskuende og begynder at gøre gode gerninger for hinanden i stedet. Vi mener faktisk, at samfundet helt overordnet ville have gavn af dette, og ikke blot de mennesker, som kommer til at nyde godt af hjælpsomheden", siger Else-Marie Westh, Kommunikationsdirektør i Canon Danmark A/S.

Det handler om at gøre noget godt for en anden person og så dokumentere dette gennem et foto eller en video. Med hashtagget #selfieless deles den gode gerning på de sociale medier sammen med en udfordring til tre udvalgte venner. Canon lægger selv ud med en intern kampagne. Læs mere om kampagnen

Kampagnen løber fra november til januar, og afsluttes med en kollage af de fotos og videoer, som postes i denne periode.

Canon og Røde Kors

Siden 2006 har Canon doneret over 4,3 millioner euros til Euroæisk Røde Kors og har dermed hjulpet mere end en million børn og unge over hele Europa til en bedre fremtid, både for dem selv og for de samfund, de lever i.