Fremtidens partnerskabsmodeller for strategisk CSR

Crs Forside2
 
 

Røde Kors har igangsat det treårige projekt ”Fremtidens partnerskabsmodeller for strategisk CSR” med støtte fra DANIDA. Visionen bag projektet er at fremme kommercielt drevet samfundsansvar hos danske virksomheder og Civilsamfundsorganisationer(CSOer), der bidrager til bæredygtig og ansvarlig vækst i udviklingslande. Det sker ved at indsamle viden og læring om partnerskaber, og herefter afprøve og udvikle bæredygtige rammer og retningslinjer for fremtidens strategiske CSR-partnerskaber mellem virksomheder og CSOer. Formålet er at udvikle værktøjer til at indgå i transformative samarbejder, hvor alle partnere udnytter deres kernekompetencer til at skabe fælles værdi til gavn for både virksomhed og CSO.

Vi hjælper med at løse kompleksiteten

Verden står over for store og komplekse problemstillinger (f.eks. Sustainable Development Goals), som vi som enkelte aktører ikke kan løse alene. Der er behov for nye løsninger baseret på samarbejde mellem virksomheder og CSOer. Virksomheder kan have investeringskapital og krav om vækst, mens vi som CSO har en dyb indsigt i lokale samfund kombineret med tilstedeværelse. I fællesskab kan vi skabe langt bedre og mere bæredygtige resultater.

Projektet udmunder i to kerneleverancer til gavn for virksomheder og CSOer i Danmark og internationalt:

  • En læringsrapport, der er første delresultat i udviklingen af en partnerskabs guideline. Læringsrapporten er en opsummering af input og erfaringer fra 32 forskellige CSO’er, virksomheder og deres lokale partnere. Læringsrapporten identificerer udfordringer med partnerskaber mellem virksomheder og CSO’er og danner baggrund for udviklingen af en guideline for fremtidens transformative partnerskaber. Se Learning Report
  • En konkret guideline for, hvordan der indgås og etableres succesfulde transformative partnerskaber mellem virksomheder og CSOer. Se Guideline

Læringsrapporten og guidelinen vil blive offentligt tilgængelige til gavn for virksomheder og CSOer og andre interesserede.

Læs mere om projektet i pressemeddelsen

Et multistakeholder initiativ

Csr

Projektet drives af Røde Kors, der har inviteret en række partnere med ind i projektet til at bidrage med unikke indsigter og erfaringer i forbindelse med udviklingen af en bæredygtig partnerskabs guideline.
Deloitte er engageret i en faciliterende og konceptudviklende rolle grundet deres mange års erfaring med konceptudvikling inden for CSR og strategiske partnerskaber.

Som centrale partnere i projektet bidrager CARE, Coop og Grundfos med input til indsamling af viden, udvikling og test af guideline. Case partnerne deltager desuden i den overordnede konceptudvikling af projektet baseret på deres omfattende praktiske erfaring med strategiske partnerskaber.

Desuden er over 20 virksomheder og CSO’er inviteret til at dele og indsamle viden om eksisterende partnerskaber, samt at diskutere, validere og deltage i udvikling af nye fremgangsmåder og værktøjer til partnerskaber, hvilket sker i tæt dialog mellem CSO’er og virksomheder i Danmark i en såkaldt partnerskabsarena.

Case Partner Projekter: