Social ansvarlighed skal give konkrete resultater

Samarbejde med erhvervslivet er en strategisk prioritet for Røde Kors.

Ved at arbejde strategisk sammen med NGOér viser virksomheder, at de både kan og vil tage del i det samfundsansvar, der forventes både internt i virksomhederne og fra deres omverden.

At vise et synligt samfundsengagement giver positiv respons hos kunderne og stolthed blandt medarbejdere. 

Røde Kors som samarbejdspartner - Et sikkert valg

Med Røde Kors som samarbejdspartner vil en virksomhed kunne trække på vores over 150 års erfaring og ekspertise inden for udviklings- og katastrofearbejde samt socialt arbejde. Nationalt såvel som internationalt.

Vi er garant for, at virksomhedens samfundsansvar fører til reelle, positive og bæredygtige forandringer for sårbare og udsatte i Danmark og i verden.

Vi er åbne for mange forskellige typer af samarbejde, hvor engagement, inddragelse og troværdighed er drivkræfterne. Og vi insisterer på, at aktiviteterne skal skabe positiv social og miljømæssigt forandring.

Kontakt os og hør mere

Vi har mange gode eksempler på frugtbare samarbejder, som vi gerne deler med erhvervslivet. Kontakt os på virksomheder@rodekors.dk - hvis du/I vil høre mere om jeres muligheder for et strategisk samarbejde.

Vi har en klar holdning til hvordan man arbejder optimalt sammen med virksomheder for at opnå de bedste resultater for alle involverede parter. I forlængelse heraf er vi p.t. i gang med et større Danida støtte projekt kaldet 'Fremtidens partnerskabsmodeller for strategisk CSR'. Projektet startede i 2013 og løbet frem til primo 2016.

Læs mere om projektet her