Kursus: Kulturmødet

Beskrivelse

Oplever du, at du ind imellem bliver udfordret i mødet med værdier og kulturelle forskelle, du ikke forstår? Tør du spørge ind, hvis der er noget, du undrer dig over?

Hvad gør du, når I ikke har et fælles sprog at kommunikere på? Har du stået i en situation, hvor du ikke var helt sikker på, hvad din rolle var, eller hvad der var på spil?

På dette kursus arbejder vi med, hvordan du kan håndtere mødet med personer, du opfatter anderledes end dig selv. Vi dykker ned i:

  • Livssituationen flygtninge befinder sig i, når de kommer til Danmark
  • Retligt perspektiv (ligebehandling og diskrimination)
  • Kultur (og kultursensitivitet)
  • Redskaber I kan bruge i mødet med flygtninge
  • Tips og tricks til når sproget er en udfordring

Oplægsholder

Mads Ted Drud-Jensen - sociolog og seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge i DRC Dansk Flygtningehjælp. Mads har mange års erfaring med at undervise professionelle og frivillige i modtagelse og integration af flygtninge. Mads har desuden flere års erfaring som frivillig kontaktperson for flygtninge.

Mette Fenger - er cand.mag. i arabisk og etnografi og er leder af Livsværkstederne, som er en del af KFUM's sociale arbejde.  Mette har tidligere bl.a. arbejdet som seniorrådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp, som seniorkonsulent i konsulenthuset  Cabi med integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, i KVINFOs mentornetværk og i Røde Kors’ Asylafdeling. Hun er selv frivillig i Dansk Flygtningehjælps aftenskole.

Du er ved at bestille kurset 'Kulturmødet'. Udfyld formularen nedenfor for at bestille kurset. 
Navn