Kursus: Aktiv fritid

Beskrivelse

Foreningslivet er en god vej til at blive en del af sit lokalsamfund, lære det danske sprog og få et netværk, når man er ny i Danmark. Det er en vej til et pusterum i hverdagen, sjove oplevelser og sunde fællesskaber.

Men personer med flygtningebaggrund kan opleve mange forskellige barrierer for at tage del i det lokale foreningsliv; økonomi kan stå i vejen og det kan være svært at få greb om de lokale muligheder og den danske foreningskultur.

På kurset lærer du, hvordan du kan være med til at bygge bro mellem familier med flygtningebaggrund og fritids- og foreningslivet. Du vil få tips og tricks til, hvordan du kan skabe det gode første møde og tilknytning til fritids- og foreningslivet for personer med flygtningebaggrund. Og så får du viden om økonomiske støttemuligheder og gode råd til, hvad du skal være obs på i forhold til de praktiske omstændigheder, når man er ny i foreningslivet.
 

Oplægsholder

Jette Thulin – konsulent i Dansk Flygtningehjælps afdeling for viden og udvikling.Uddannet folkeskolelærer med efteruddannelse i dansk som andetsprog. Hun er uddannet narrativ terapeut fra Dispuk, samt efteruddannet i NMT (Neurosequential Model til Terapeutics). Jette har mange års erfaring med at undervise og arbejde med børn og familier, som har flugtbaggrund.

Regional idrætskonsulent - DGI har 14 landsdelsforeninger, der dækker hele Danmark. En del af oplægget og samtalerne ledes af en udviklings- eller idrætskonsulent fra DGI med kendskab til lokalområdet.

Du er ved at bestille kurset 'Aktiv fritid'. Udfyld formularen nedenfor for at bestille kurset. 
Navn