Diabetes og andre livstilssygdomme er et stigende problem i Armenien. Over 85% af alle dødsfald i Armenien tilskrives livstilssygdomme med diabetes som den tredje hyppigste dødsårsag i Armenien. Diabetes udgør således en alvorlig trussel mod sundheden for befolkningen i Armenien. De vigtigste faktorer, der bidrager til stigningen er usund livsstil, overvægt, rygning, alkoholmisbrug og stress.

Med en øget viden om sygdommen og dens risikofaktorer samt sundere livsstil, vil det være muligt at nedbringe sygdommens spredning og konsekvenser.

Røde Kors i Danmark har samarbejdet med Armensk Røde Kors (ARCS) siden 2008. Sammen driver vi pt. en række projekter for udsatte grupper i Armenien.

Med støtte fra World Diabetes Foundation arbejder vi blandt andet for at forbedre forebyggelse og pleje af diabetes i Ararat region i Armenien. Røde Kors vil forebygge diabeteskomplikationer hos diabetespatienter ved at skabe et støttende miljø og øge viden om diabetes og fremme en sund livsstil i befolkningen. I løbet af projektet, som løber over to år, forventes det at i alt 28 læger bliver orienteret om sekundær forebyggelse, selvhjælpsgrupper og projektmål. At 56 sygeplejersker bliver uddannet i sekundær forebyggelse af diabetes, diabetesbehandling og facilitering af selvhjælpsgrupper. At 64 ARCS frivillige i Ararat regionen bliver uddannet i primær og sekundær forebyggelse af diabetes og oplysningsarbejde. At der bliver etableret 32 selvstændige støttegrupper for personer, der lever med diabetes. Og at 116.500 mennesker får øget opmærksomhed på diabetes og sund levevis.