Fra Røde Kors’ mangeårige arbejde med integration af flygtningefamilier, der får opholdstilladelse, ved vi, at det er afgørende, at der i de første måneder etableres kontakt mellem flygtninge og danskere lokalt, så den enkelte flygtning hurtigere føler sig hjemme i det danske samfund.

Dette mål når man bedst, når børnenes forældre er inddraget i processen. Konsensus mellem forældrene og skole gør børnene trygge, og giver dem ro til at lære optimalt.

’Zak i Skole’ er et undervisningsmateriale målrettet alle børn, danske og udenlandske, der starter i den danske skole og dermed betræder nyt land med hensyn til adfærd og kultur.

Materialet er trebenet og involverer både barnet, dets forældre og skolen, som styrer arbejdet. På den måde lever bogen op til Folkeskolens Formål mht. samarbejde mellem elev, forældre og skole.

Materialet kan beskrives som en kulturguide funderet i praksis til skolen og dagligdagen i Danmark, og er primært målrettet børn i indskolingen og deres forældre - som dermed også bliver introduceret for den danske kultur med fokus på skolen.

Målet er primært at give barnet i indskolingen det bedste udgangspunkt for at blive skoleparat, hvilket er fundamentet for at få en optimal skolegang.