Med projektet Asylbold vil Røde Kors, med støtte fra Nordea Fonden, give børn på asylcentre mulighed for at opleve glæden ved, og styrkes af, at være fysisk aktive igennem fodbold. Samtidig etablerer de positive fællesskaber via holdsport, både internt på centreret men også til børn i de lokale idrætsforeninger. Målet er at give børnene et godt afsæt for fremtidig tilknytning til lokale idrætsforeninger og dermed muligheden for at indgå i dialog med lokalsamfundet og fællesskabet.

Røde Kors og Spillerforeningen (i samarbejde med frivillige fra Ungdommens Røde Kors) arrangerer ugentlig fodboldtræning for i alt 8.000 børn i alderen 6-17 år fra Røde Kors’ asylskoler i Lynge, Jelling, Dianalund, Grenå og Rønne.

Gennem den ugentlige træning lærer børnene at håndtere, at der bliver stillet krav til dem, ligesom de får redskaber til for eksempel at holde koncentrationen i længere tid ad gangen og til at håndtere pressede eller stressede situationer. Træningen sker i faste rammer, hvor børnene får sociale færdigheder og kompetencer, der på sigt skal give dem bedre forudsætninger for at deltage i skole- og uddannelsesforløb. Herefter vil træningen integreres i børnenes skoleforløb, og placeres i de aktivitetstimer, som skolereformen har introduceret. Således vil også lærere fra asylcentrenes skoler deltage i træningen. Dette både for at sikre tryghed og stabilitet ved igangsættelse, og for at kunne koble det fodboldmæssige til øvrige skoleaktiviteter.