Romabørn i Montenegro

Romaer er blandt de mest sårbare minoritetsgrupper i Montenegro. Der findes ca. 20.000 internt fordrevne romaer, hvoraf en særlig udsat gruppe lever i ekstrem fattigdom i flygtningelejre uden for Podgorica.

Thumbnail

Med støtte fra Lisa og Gudmund Jørgensens Fond, hjælper Røde Kors de mest sårbare romaer i Montenegro. Indsatsen fokuserer særligt på at hjælpe de udsatte romabørn og bygger på erfaringer fra tidligere støtte til romabørn, hvor de bliver forberedt på at kunne indgå i den almindelige skolestart, mindske frafald, tidlige ægteskaber og tiggeri på gader. Desuden tager projektet fat i sundhed og hygiejne.

Projektet har bidraget til at flere romaer har forbedret deres leveforhold, blandt andet ved at øge romaernes viden om sundhed, børn og unge er blevet bedre integreret i det montenegrinske skolesystem, og derved sikret socialt samvær med andre børn og støttet til at klare sig bedre i skolen og i samfundet generelt.