Maduddeling i Malawi

I det sydlige Malawi lever størstedelen af befolkningen som småbønder, og en god høst er afgørende for den daglige mad, børnenes muligheder for at gå i skole og for et vist indtægtsgrundlag. 

Da høsten i 2016 slog fejl i det meste af Malawi på grund af tørke, var fødevarereserverne allerede opbrugt for de fleste familier, fordi landet året inden havde været ramt af både voldsomme oversvømmelser og tørke.

Da sulten bredte sig, erklærede landet katastrofetilstand. Børnene holdt op med at gå i skole, da de ikke havde energi til at tilbagelægge afstanden til skole eller følge undervisningen, og mange af dem blev sendt ud for at arbejde for føden eller finde mad. De fleste familier overlevede på maksimum ét måltid om dagen.

I samarbejde med Malawi Røde Kors har Dansk Røde Kors derfor startet et skolemad-program i Malawis sydlige region. Målsætningen med skolemad-programmet er dels at skabe fødevaresikkerhed for børnehave- og skolebørn og dels at støtte de mange tusind børn i deres daglige skolegang, som bliver forsømt pga. sult og manglende energi.

Maduddeling kan mindske de negative konsekvenser af den sultkatastrofe, som den langvarige tørke har skabt, og er en livsvigtig hjælp til børnene, da et måltid mad om dagen både sikrer dem en bedre ernæring og forbedrer deres evne til indlæring. Uddelingen af mad som sker via skoler og børnehaver, vil også forhindre familier i at tage deres børn ud af skolerne, fordi der derved bliver et særligt incitament for familierne til at sørge for, at børnene kommer i skole hver dag. 

Røde Kors’ arbejde har især kunnet lade sig gøre ved hjælp af donation fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond som har valgt at støtte Røde Kors’ uddeling af mad via skoler i Malawi. Ligeledes har Fonden af 17-12-1981 og Augustinus Fonden valgt at støtte Røde Kors’ arbejde med maduddeling til udsatte og sultende børn i Malawi.

Indsatsen som fondene har støttet har finansieret mere end 100.000 måltider til børnene i skolemadsprojektet – og dermed været med til at sikre både deres ernæring og skolegang. Det har betydet at mere end 10.000 børn har modtaget et dagligt måltid mad lavet af frivillige fra Røde Kors. Desuden har børnenes forældre samtidig lært om hygiejne, sundhed og ernæring.

Cash-uddeling i Zimbabwe

I 2015 oplevede Zimbabwe den værste tørkeperiode i mange år og flere millioner mennesker i landet blev ramt.

Regnen stoppede for tidligt det år og i 2016 udeblev regnen helt – derfor blev der landet erklæret katastrofetilstand.

Op mod 4 millioner mennesker har ikke været i stand til at brødføde sig selv frem til maj 2017.

Det har bl.a. betydet at børn i skolealderen har haft svært ved at koncentrere sig om undervisningen, på grund af sult.  I værste fald kom børnene slet ikke i skole, fordi det var uoverskueligt for dem at gå den lange vej til skolen uden at få mad hele dagen.

Røde Kors ønsker at kunne yde hjælp til så mange som muligt i forbindelse med sultkatastrofen, med fokus på de grupper, der har størst behov, hvilket vil sige underernærede børn og særligt udsatte børnefamilier.

Derfor hjælper Røde Kors gennem direkte økonomisk støtte til madindkøb til børnefamilier i Zimbabwe.

Takket være Augustinus Fonden, som har valgt at bidrage til Røde Kors’ katastrofearbejde i Zimbabwe har Røde Kors kunne uddele direkte økonomisk hjælp, (cash) til udsatte børnefamilier i Zimbabwe. Donatonerne er gået til akut nødhjælp til særligt udsatte og underernærede børn og børnefamilier i katastroferamte områder i Zimbabwe.

Støtten fra Augustinus Fonden har betydet, at Røde Kors har kunnet uddele kontantbeløb til særligt udsatte familier, så de har, kunne købe de nødvendige fødevarer.

Kontakt fondskoordinator

Pie Meulenkamp

Desk Officer – Vestafrika, International Afdeling
E-mail: pimeu@rodekors.dk