Familien i fokus arbejder med en helhedorienteret tilgang, hvor Røde Kors i samspil med andre aktører sætter sårbare familier i stand til at skabe forandring i deres eget liv. Dette fokus på at styrke familien er en væsentlig forudsætning for at skabe afgørende forandringer i børnenes livsbaner og dermed bryde den negative sociale arv.

Familien i fokus vil nå 4.000 deltagere og sikre minimum 500 familier en frivillig familieven, der hjælper med at håndtere de mest aktuelle udfordringer i hverdagen hos den enkelte familie, støtter op om samarbejde med fx myndigheder og institutioner, og styrker familiens tilknytning til lokalsamfundets muligheder samt hjælper med brobygning til arbejdsmarkedet.

Herudover sikres 250 deltagere en frivillig erhvervs – og uddannelse mentor, der rekrutteres via samarbejdsaftaler med virksomheder og uddannelsessteder, og som vil være ansat på selve arbejdspladsen eller tilknyttet uddannelsesinstitutionen. Deres rolle er at understøtte aktiverings/jobtræning/uddannelses forløb.

Endelig udbygges de 50 nuværende familienetværk med yderligere 20 netværk og sikrer herigennem en landsdækkende indsats. Familien i fokus bygger på den indsats og kapacitet, som Røde Kors’ familieprogram igennem de sidste fire år har opbygget. Således er projektet med til at styrke en helhedsorienteret løsning på familiernes udfordringer.

Indsatserne i Familien i fokus udvikles og implementeres i tæt samspil mellem Røde Kors centralt, lokalt og den enkelte kommune. Vores erfaring viser, at såvel kommunale jobcentre som familieafdelinger ønsker samarbejde med civilsamfundet og at Familien i fokus vil være en vigtig brik i den samlede indsats.

Familien i fokus er rettet mod Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativs programområde 2 vedrørende ”Brud med den negative sociale arv hos børn og unge”. Projektet har særligt fokus på at styrke socialt udsatte familiers trivsel, handlemuligheder og bringe dem tættere på arbejdsmarked og uddannelse.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter Dansk Røde Kors projekt Familien i Fokus.

apmoeller

 

Ønsker du at høre mere om Familien i fokus, kontakt:

Mette Ovgaard
Projektleder og udviklingskonsulent
Dir: +45 3529 9683
Mob: +45 2178 5186
meovg@rodekors.dk

Eller

Anna Blindum
Projektleder og udviklingskonsulent 
Dir: +45 3529 9597
Mob: +45 2177 9380
anbli@rodekors.dk