I tråd med 15. juni Fondens ønsker om sikring af de danske landskabelige værdier med deres natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna, har Røde Kors fået støtte til udvikling af et havemiljø med visionen om at bringe naturen og Røde Kors’ frivillige arbejde sammen i et ellers traditionelt bymiljø.

Projektet er et samarbejde med ’Art Rebels’. Art Rebels er et kreativt fælleskab der arbejder med anderledes og kreative løsninger baseret på deres brede netværk af talenter indenfor design, kunst og kultur. Sammen med designvirksomheden har vi indrettet en Røde Kors have med mulighed for at fremme det lokale natur- og friluftsliv og bringe frivillighusets visioner og brede brugere sammen.Dette i form af en møbleret og anvendelig by have placeret geografisk midt imellem Blegdamsvej og Fælledparken.

I haven får Røde Kors’ frivillige, brugere og medarbejdere mulighed for at mødes på tværs af organisationens aktiviteter. Haven forbedrer muligheden for, at de besøgende kan bruge et naturområde i byen til udvikling af Røde Kors’ frivillig aktiviteter eller blot til at nyde en pause i grønne omgivelser. Samtidig vil en ’Røde Kors have’ gøre naturoplevelser tilgængelig for særligt organisationens primære målgruppe bestående af sårbare og socialt udsatte borgere, og via haven give dem mulighed for at få øjnene op for naturens mange muligheder.