33.000 kvinder i Danmark udsættes hvert år for partnervold, og hvert år søger ca. 2.000 kvinder ophold på et af landets 43 krisecentre. Røde Kors startede i 2003 Q-net, som er et frivilligt baseret tilbud til kvinder om social og praktisk støtte, når de forlader krisecenteret. Projektet er målrettet en frivillig indsats for kvinder og børn, som har været udsat for vold.

I dag er der omkring 20 Q-net i Danmark. Røde Kors får imidlertid også henvendelser fra kvinder, som søger støtte, men som af forskellige grunde ikke ønsker at henvende sig til et krisecenter. Derfor vil vi i Røde Kors med dette projekt etablere CaféQ - et mødested, hvor kvinder anonymt kan komme og møde andre i samme situation og få støtte og vejledning selvom de ikke har været på krisecenter. Ligeledes vil vi videreudvikle de eksisterende Q-net med tilbud om uddannelse og supervision til frivillige. Endelig etableres tre nye Q-net for at sikre, at tilbuddet om hjælp er mere landsdækkende.

Offerfonden har støttet projektet, som strækker sig over to år. Det forventes, at der i løbet af projektperioden vil blive etableret tre Q-net og 3 Q-caféer, udvikling af supervision for alle frivillige i Q-net, udvikling af to specialmoduler i psykosocial metode målrettet frivillige, der arbejder med voldsudsatte og afholdelse af en række uddannelsesdage for frivillige i Q-net.

CafeQ - Indsats for voldsudsatte kvinder