Ferielejr

Hver femte børnefamilie kommer ikke på sommerferie, hvilket ofte skyldes økonomiske udfordringer. Fysiske og psykiske helbredsproblemer eller manglende socialt netværk kan også ligge bag.

Når familien har det svært, rammer det især børnene som må undvære oplevelser, som deres jævnaldrende fortæller om i skolen eller børnehaven. Røde Kors’ ferielejre er derfor målrettet børnefamilier, hvis liv er præget af komplekse problemstillinger, der oftest påvirker børnene i en negativ retning.

Formålet med vores ferielejre er at forhindre og afhjælpe social udsathed, at støtte familierne i at håndtere deres livssituationer og skabe et frirum. På ferielejrene bliver deltagerne inspireret til at være sammen som familie på nye måder gennem fx workshops, psykosociale aktiviteter og udflugter. Ferielejrene er også med til at styrke integrationen af ny tilkomne i Danmark, da de gennem mødet med danske frivillige får mulighed for at øve det danske sprog og lære om dansk kultur på tæt hold.

Ferielejrene tilbyder udsatte børn og deres forældre ferie-aktiviteter i trygge fællesskaber og søger at forhindre og afhjælpe mistrivsel og social udsathed blandt sårbare familier i Danmark. Endvidere skal ferielejrene inspirere og støtte familierne, så de nemmere kan håndtere deres udfordringer og særlige vanskelige livssituationer.

Ferielejrene er baseret på frivillig indsats. De er en vigtig del af en helhedsorienteret, frivillig- og netværksbaseret indsats. I alle indsatserne får børn såvel som forældre hjælp til at styrke deres netværk, deres evne til at mestre vanskelige livsvilkår, personlige kompetencer og selvværd.

Den netværksbaserede tilgang er vigtig i forhold til at skabe en vedvarende følelse af social inklusion blandt familierne. Efter ferielejren fortsætter de frivillige således med at støtte familierne i at bibeholde og pleje de positive relationer og erfaringer, som de har taget med sig  fra ferielejren. Dette sker bl.a. gennem lokale aktiviteter, hvor de frivillige støtter den enkelte familie via netværk målrettet familiens behov.  

Fonde

Aase og Ejner Danielsens Fond

Frantz Hoffmanns Mindelegat

Østifterne F.M.B.A

 

Kontakt fondskoordinator

Nynne Reenberg

Udviklingskonsulent, National Afdeling

Tlf: +45 35299612

E-mail: nyren@rodekors.dk