En ulykke kommer altid uventet og den tilfældige tilskuers hjælp kan være afgørende for, om den tilskadekomne slipper uden mén eller i det hele taget overlever. Risikoen for at børn kommer til skade i hjemmet, i skolen, på legepladsen, på sportspladsen og alle andre steder, hvor de færdes, vil altid være dér.

Det er derfor vigtigt, at børn kender til førstehjælpens grundprincipper, så de ved, hvad de skal gøre og kan handle i de vigtige minutter fra ulykken er sket til ambulancen eller anden hjælp når frem.

Med støtte fra Carnegie Fonden vil Røde Kors være med til at sikre, at flere folkeskoleelever har basal viden om livreddende førstehjælp. Således kan de passe på sig selv og andre, være i stand til at forebygge ulykker og handle, hvis uheldet er ude.

"Førstehjælpshelte i grundskolen" er et projekt, der har til formål at uddanne lærerne i førstehjælp, så de kan undervise grundskolens elever. Således skal den obligatoriske undervisning i førstehjælp gøre eleverne i stand til at hjælpe hinanden, når der opstår ulykker. Og undervisningen er med til at styrke elevernes sociale kompetencer på en måde, så de kan hjælpe hinanden i andre situationer.

Kurset er bygget op omkring Røde Kors’ undervisningsmateriale til førstehjælp i grundskolen – i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Undervisningsmaterialet er tilpasset grundskolens tre niveauer og inkluderer en grundig lærervejledning.

En ulykke kommer altid uventet,

og den tilfældige tilskuers hjælp kan være afgørende for, om den tilskadekomne slipper uden mén eller i det hele taget overlever. Risikoen for at børn kommer til skade i hjemmet, i skolen, på legepladsen, på sportspladsen og alle andre steder, hvor de færdes, vil altid være dér. Det er derfor vigtigt, at børn kender til førstehjælpens grundprincipper, så de ved, hvad de skal gøre og kan handle i de vigtige minutter fra ulykken er sket til ambulancen eller anden hjælp når frem.

Med støtte fra Carnegie Fonden vil Røde Kors være med til at sikre, at flere folkeskoleelever har basal viden om livreddende førstehjælp. Således kan de passe på sig selv og andre, være i stand til at forebygge ulykker og handle, hvis uheldet er ude.

"Førstehjælpshelte i grundskolen" er et projekt, der har til formål at uddanne lærerne i førstehjælp, så de kan undervise grundskolens elever. Således skal den obligatoriske undervisning i førstehjælp gøre eleverne i stand til at hjælpe hinanden, når der opstår ulykker. Og undervisningen er med til at styrke elevernes sociale kompetencer på en måde, så de kan hjælpe hinanden i andre situationer.

Kurset er bygget op omkring Røde Kors’ undervisningsmateriale til førstehjælp i grundskolen – i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Undervisningsmaterialet er tilpasset grundskolens tre niveauer og inkluderer en grundig lærervejledning.