Antallet af flygtninge, der kommer alene til Danmark er stigende. En stor del er unge, på vej ind i voksenlivet samtidig med, at de skal skabe sig en tilværelse i et nyt land. Selvom der kan være tale om ressourcestærke unge, gør deres situation dem sårbare. De kan opleve at blive modtaget i et voksensystem, hvor der ikke er tilstrækkelig støtte eller forståelse for deres situation. Samtidig mangler de trygge familierelationer og et godt socialt netværk.

Røde Kors har i samarbejde med Bikuben Fonden etableret et projekt for unge enlige flygtninge i alderen 17-25 år. Projektet er med til at imødekomme det stigende behov, der er for at udvikle aktivitetsformer, der kan støtte de unge i overgangen til voksenlivet.

Formålet er at hjælpe de unge flygtninge med at skabe sociale netværk, hvor man bl.a. udvikler og afprøver konkrete aktiviteter, som understøtter de unges hverdagsliv, kompetencer og muligheder i det pågældende lokalområde. Der er fokus på de unges ressourcer og potentialer, og aktiviteterne der både sker med og for de unge.

Projektet skal føre til bedre inklusion af unge enlige flygtninge ved at støtte denne gruppe.

Unge flygtninge