Røde Kors og telemarketing

Ringet Op Af Roede Kors

Hvorfor ringer vi?

Telemarketing er en rigtig god måde, hvorpå vi kan skabe kontakt til vores faste støtter, erhvervspartnere, engagerede frivillige, potentielle bidragydere mv. En lang række af de aktiviteter, vi benytter telemarketing til, er at øge det økonomiske fundament, hvorfra Røde Kors’ arbejde muliggøres. At bidrage så meget som muligt til Røde Kors’ vision: ”Gennem frivillige indsats forhindrer og afhjælper Røde Kors menneskelig nød, lidelse og diskrimination”, er det det hele handler om.

Har vi bedt dig om kontonummer, registreringsnummer og CPR-nummer?

Vi benytter telemarketing til at hverve nye bidragydere, der bidrager økonomisk til vores organisation igennem betalingsservice (BS). Dette foregår ved, at vi får oplyst de informationer (kontonummer, registreringsnummer og CPR-nummer), der er påkrævet af bankerne for at oprette en BS-aftale – på lige fod med øvrige organisationer og virksomheder, der kan oprette BS-aftaler via Nets. CPR-nummeret er ydermere påkrævet, fordi bidraget er fradragsberettiget, og det er Røde Kors forpligtet til at indberette til SKAT. Der er således udelukkende tale om informationer, der er påkrævet for at oprette en BS-aftale.

Røde Kors er medlem af ISOBRO (Brancheforeningen for Indsamlende Organisationer). De har sammen med udbyderne af Betalingsservice – Nets – udarbejdet en pressemeddelelse, der netop forklarer sikkerheden i Betalingsserviceaftaler gennem telemarketing.
Her står der blandt andet:

”Der er ikke noget i vejen for, at en privat person afgiver sit konto- og
CPR-nummer til en virksomhed i forbindelse med etablering af en
betalingsserviceaftale. Man bør imidlertid altid kun oplyse personlige
oplysninger af denne art til personer eller organisationer, man kender
eller har fuld tillid til” - siger Tina Füssel fra Finansrådet. Læs hele meddelelsen

Kan du være sikker på, at det er Røde Kors, der har ringet?

I Røde Kors gør vi os umage for at undgå, at der opstår usikkerhed ved udlevering af de relevante informationer, der er påkrævet af bankerne igennem vores brug af telemarketing:


•   Vi ringer fra numrene: 33 89 17 00 – 33 89 17 49, 69 14 73 44, 72 62 09 90, 88 70 08 56 og 89 88 50 84

•    Vi tilbyder altid at sende en bekræftelsesmail eller brev ved indgåelse af en aftale. I denne bekræftelse er vores ansvarlige på området, Sara Lykke Hansen, kontaktoplysninger oplyst, så hun kan kontaktes for verificering.

•    Derudover kan Saras kontaktoplysninger altid udleveres af den pågældende medarbejder i samtalen.

Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer?

Så kan du skrive til fastbidrag@rodekors.dk