Forebyggelse af katastrofer redder flest liv

Klimaforandringer gør vejret mere uforudsigeligt, og naturkatastrofer kommer både hyppigere og voldsommere end tidligere. Men vi kan stadig forhindre mange af de katastrofale følger. Det kræver blot, at vi i god tid får sat ind med forebyggende arbejde i de katastrofetruede lande.

Hvad gør vi?

Vi forankrer katastrofeforebyggelsen i lokalsamfundet. På den måde sikrer vi, at folk kan hjælpe sig selv og hinanden, og ingen står alene og uforberedte, når katastrofen rammer. Vi hjælper med at etablere fysisk beredskab – diger, jordskælvssikring og lignende - og mindsker katastrofens omfang gennem effektive varslingssystemer.

På globalt plan har vi i 2012 trænet 2.800 frivillige til lokale beredskabshold, som yder førstehjælp og sikrer husly og mad til ramte familier, når katastrofen rammer. Vi har også oplært 250.000 mennesker i, hvordan man skal forholde sig under og efter en katastrofe.

Flere katastrofer, færre omkomne

  • Antallet af katastrofer er steget fra ca. 60 om året i 1960’erne til ca. 400 årligt i sidste årti
  • Antallet af omkomne er faldet fra 3.018 mennesker pr. katastrofe i 1960’erne til 187 pr. katastrofe i 2000’erne

Dit bidrag hjælper både nært og fjernt, hvor behovet er størst. Vi kan ikke sige på forhånd, hvor pengene vil blive brugt. Men for 100 kr. kan vi f.eks. uddele 16 kg tørkeresistent såsæd og på den måde sikre afgrøderne, når den næste tørke rammer de udsatte områder i Afrika. Og for 450 kr. kan vi f.eks. varsle og evakuere 23 mennesker, før en ødelæggende oversvømmelse. Alle bidrag gør en verden til forskel.

AKTUELLE KATASTROFER! Se hvor vi hjælper lige nu