Sikre fødsler betyder færre døde børn

Det kan lade sig gøre at redde millioner af børn i verdens fattigste lande, hvis vi sikrer deres mødre en sund graviditet og fødsel. Sikre fødsler (1)
 
 

12.02.14, kl. 16:00 Af Jacob Nymann Jensen og Julie Lorenzen. Foto: Jakob Dall

Hvert år mister 287.000 kvinder i verdens fattigste lande livet i forbindelse med graviditet og fødsel. Men det er kun toppen af isbjerget, for komplikationerne rammer i høj grad også børnene.

Hvert år dør 2,6 millioner børn, inden de kommer til verden. Og tre millioner spædbørn dør i løbet af deres første levemåned, fordi moderen har problemer under graviditeten eller i forbindelse med fødslen.

”Man glemmer ofte børnene. De dør af de samme ting som moderen så som infektioner, langvarige fødsler og svangerskabsforgiftning. Deres skæbner er helt forbundne” forklarer læge Stine Lund, der i mange år har forsket i mor/barn-sundhed i ulandene ved Københavns Universitet.

Hjælp fattige gravide - start onlineindsamling i dag

Færre børn når at fylde fem år, hvis mor dør

Det har stor betydning for de efterladte børn, hvis fødslen tager livet af deres mor. ”Vi ved, at hvis en kvinde dør, har hendes overlevne børn en øget risiko for at dø, før de er fem år gamle, siger Stine Lund.

For de nyfødte skyldes det især, at de ikke får ordentlig mad, når moderen ikke længere er der til at amme. Nogle gange giver familien nyfødt komælk, eller mælkeerstatning, som kan være blandet op med forurenet vand, der kan give børnene en dødelig diare.

Men også ældre børn har en øget risiko for at dø eller blive syge, hvis deres mor dør. Hun er deres primære omsorgsperson og dermed den, der er bedst til at sørge for, at de får det rigtige at spise eller kommer til lægen, hvis de er syge.

Dødsfald kan forebygges

Stine Lund påpeger, at det er nemt at ændre på, og at effekten af selv simple indsatser kan være enorm.

Giv din støtte til sikre fødsler - start onlineindsamling

”Vi kan nedbringe dødeligheden blandt spædbørn og mødre med omkring tre fjerdedele.”

”Det kan vi, hvis de gravide i verdens fattigste lande får adgang til regelmæssig svangeromsorg samt uddannet fødselspersonale, der har mulighed for at behandle livstruende komplikationer med eksempelvis de rette håndgreb, medicin og adgang til akut kejsersnit, vil,” siger hun.