Sådan hjælper vi på flygtningeruten i Europa

Vi har i år indtil nu (ultimo oktober 2015) hjulpet flere end 306.200 mennesker på deres flugt gennem Europa, og vi er forsat til stede. Men hvordan har vi egentlig hjulpet?

Så mange flygtninge har Røde Kors hjulpet på ruten

Røde Kors er til stede med nødhjælp til de mange flygtninge, der lige nu bevæger sig rundt i Europa. Vi hjælper med alt fra mad, vand, hygiejneartikler, tæpper, førstehjælp og psykosocial støtte til genforening af familier, der er blevet væk fra hinanden under flugten. Mange steder er der også et særligt hold af frivillige, som tager sig af børnene, og gør deres dag mere tålelig med tegning, spil og leg. På nuværende tidspunkt er vi særligt til stede i Grækenland, Italien, Makedonien, Serbien, Ungarn, Kroatien, Østrig og Tyskland og hjælper på følgende måde:

Grækenland

Røde Kors er til stede på Rhodos, Kos, Chios, Lesbos, Samos og Kreta. Vi uddeler bl.a. mad, hygiejneartikler, soveposer samt yder førstehjælp, psykosocial støtte og hjælper flygtningene med at finde familiemedlemmer, som de har mistet kontakten med. Ca. 10.000 mennesker havde modtaget nødhjælp ved udgangen af september, og yderligere 45.000 mennesker vil modtage hjælp i de kommende syv måneder. 

Italien

Røde Kors er til stede i alle havne i det sydlige Italien. Alt i alt har flere end3.600 frivillige i år været engageret i at hjælpe 85.000 mennesker på flugt. Der bliver bl.a. hjulpet med alt fra førstehjælp, psykosocial støtte, tøj, hygiejneartikler, mad, vand, medicin til genforening af familier, der er blevet væk fra hinanden under flugten. Røde kors også til stede længere oppe nordpå i Italien i så kaldte transit lejre, hvor der deles mad ud og ydes sundhedspleje. Desuden driver italiensk Røde Kors modtage- og asylcentre i hele landet, præcis som vi kender det fra Danmark. 

Makedonien

Omtrent 200 medarbejdere og frivillige arbejder særligt ved grænserne både i den sydlige og nordlige del af Makedonien, da det er her flygtningene er flest. Ved grænserne er flere end 17.000 mennesker på flugt blevet hjulpet med mad, vand, hygiejneartikler, medicin, tæpper og babyudstyr. Desuden er der intet mindre en ni førstehjælps teams, der på skift arbejder 24 timer i døgnet for at yde hjælp ved grænserne til dem, der måtte have behov for det. Hvert team består af én læge, én paramediciner, én tolk og en række andre personer, der yder basal førstehjælp og sundhedspleje. I de kommende syv måneder vil vi hjælpe yderligere 110.000 flygtninge og migranter i Makedonien. 

 

Tale Boble Ikon SMS - send HÅB til 1240 og støt med 100 kr.

Serbien

Flere end 260 Røde Kors medarbejdere og frivillige arbejder på at hjælpe de ca. 50.000 mennesker, der er kommet gennem Serbien indtil nu. Modtagecentrene i landet har særligt fokus på ernærings og hygiejne behov, imens hjælp til forening af familier, der har mistet kontakten også er en del af indsatsen. Særligt ved grænserne er Røde Kors til stede og deler mad og hygiejneartikler ud til folk, der ankommer ved grænserne. Da der fra den lokale regerings side er sat et loft over, hvor mange flygtninge, der må krydse grænsen, hjælper særlige Røde Kors teams med at uddele mad og sætte midlertidige teltløsninger op, så flygtningene ikke skal sove udendørs. I de kommende syv måneder vil vi hjælpe yderligere 300.000 mennesker med bl.a. mad, førstehjælp og hygiejneartikler. 

Ungarn

I løbet af de seneste måneder har den ungarske regering valgt at lukke grænserne til landet. Først mod Serbien og senere mod Kroatien. Dette har reduceret ankomsten af flygtninge kraftigt, da de i stedet søger mod Slovenien. Røde Kors er stadig i et begrænset omfang til stede ved grænserne til Kroatien og Østrig og har fokus på at forbedre de sanitære og psykosociale forhold i modtageområderne med særlig hygiejnebehov for kvinder og spædbørn. Før grænserne blev lukket blev der ydet psykosocial støtte samt hjælp til familier, der var blevet væk fra hinanden. Flere end 72.200 mennesker er samlet set blevet hjulpet i Ungarn indtil nu. 

Kroatien

Røde Kors er den eneste humanitære organisation, der har adgang til de offentlige modtagecentre, der huser ca. 2000 mennesker på flugt i Kroatien. Røde Kors er til stede ved grænserne og centeret i Opatovac, hvor vi uddeler mad, vand, hygiejneartikler og tøj. Desuden ydes der psykosocialhjælp, førstehjælp samt oversættelsesarbejde på arabisk og farsi oftest for, at familierne, der er blevet skilt fra hinanden, kan finde sammen igen. Mellem 250-300 Røde Kors ansatte og frivillige er involveret på daglig basis. Man forventer at kunne hjælpe 20.000 mennesker over de næste tre måneder. 

Østrig

Mellem 6000-10.000 flygtninge bliver hjulpet af Røde Kors hver dag i Østrig. Siden september 2015 har flere end 12.000 Røde Kors medarbejdere og frivillige hjulpet flygtningene særligt ved grænseovergangene og på de største togstationer. Her bliver der bl.a. delt mad, vand, hygiejneartikler, akut medicin og anden sundhedspleje ud. Desuden driver Røde Kors 80 centre i Østrig: 40 permanente, 30 transit centre og fem midlertidige centre. 

Tyskland

Ca. 15.000 Røde Kors medarbejdere og frivillige er mobiliseret til at hjælpe sårbare flygtninge med medicinsk hjælp, psykosocial support og anden basal hjælp som mad og vand samt at hjælpe familierne, der er blevet skilt fra hinanden med at finde sammen igen.45.000 flygtninge og migranter opholder sig i de nu 340 lejre, der enten var allerede eksisterende eller er blevet akut oprettet. Tysk Røde Kors har stillet 45.000 senge, 63.000 soveposer, 20.000 tæpper, 120.000 hygiejnepakker og 29.000 m² telte til rådighed.