Flere småbørn skal overleve: Din støtte gør en forskel

I Malawi dør næsten 10 procent af alle børn, inden de fylder fem år. Mange dør af helt simple sygdomme som diarre. Som fadder støtter du børnene, så de ikke bliver en del af den triste statistik. Du støtter etablering af latriner (primitive toiletter) og brønde, så de kan få rent vand at drikke. Din hjælp betyder også, at børnene hver måned bliver tjekket af sundhedsplejersker.
 
 

De helt små børn i udviklingslandene er dem, der oftest dør. I Malawi er det næsten 10 procent af alle børn, der dør inden de bliver fem år.

For familierne er det en katastrofe, og for samfundet betyder det, at værdifulde resurser går tabt. Resurser, der kunne være brugt til at bygge landet op og væk fra fattigdommen. 


Røde Kors er til stede med mandskab og frivillige i Malawi året rundt, hvor vi arbejder indædt for at ændre statistikken. 
”Vi kan se, det virker,” fortæller hjælpearbejder Christina Rasmussen fra Malawi.Børnene har fået det bedre


Den store udfordring for os er at forbedre sundheden. Det er helt grundlæggende ting som rent vand og muligheden for at gå på et toilet, der kan standse denne katastrofe. Vi bygger derfor masser af latriner og etablerer brønde.


”Hele sidste år havde vi ikke ét tilfælde af kolera (meget voldsom og ofte dødelig diarre red.) og samtidig kan vi se, at stadig færre børn sendes hjem fra de Røde Kors-støttede børnehaver med diarré,” lyder det fra Christina Rasmussen i Malawi.

Fremgangen i de områder, som Røde Kors støtter, skyldes både de mange latriner og brønde, vi har etableret, men også den store indsats som ansatte og frivillige gør dagligt.

Sundhedstjek og systematiserede vaccinationer
I de Røde Kors-støttede børnehaver bliver børnene undervist i god hygiejne – at man skal vaske hænder inden maden og efter toiletbesøg. Her er det frivillige, der står bag indsatsen, mens det på det primitive sundhedsklinikker er uddannede sundhedsplejersker, som underviser mødre og værger i ernæring. Her bliver der også vaccineret og foretaget kontrolvejninger (se video oven for). 


”Børnene bliver vejet hver måned, så vi sikrer os, at de udvikler sig, som de skal. Fejlernæring i Malawi er et stort og alvorligt problem, der medfører både dværgvækst og nedsat kognitiv udvikling. Med nedsat kognitiv udvikling er indlæring problematisk og det kan være svært at følge med i skolen,” fortæller Christina Rasmussen.Køkkenhaver giver børnene muligheden for at forblive sunde 

Udover sundhedstjek og vejledning, hjælper vi mødrene/værgerne med at etablere grønsagshaver, så de kan tilbyde deres børn en mere varieret kost.


”Mødrene/værgerne er meget begejstrede over at få grønsager hjem i baghaven. De har selv taget initiativ til at danne flere grupper og dele viden og frø med endnu flere kvinder,” fortæller Christina Rasmussen fra Malawi.

Der er brug for flere faddere i Barnelandet. Hvis du finder en ny fadder, så får du og den nye fadder den særlige lakrods 'LOVE' fra Johan Bülow. Send en mail til Ingrid på infal@rodekors.dk