Vi sikrer sundhed ude i landsbyerne

Bedre sundhed er et af de første skridt ud af fattigdom. Derfor sender vi hver måned sundhedsmedarbejdere ud i Malawis mest isolerede egne, så alle børn får den bedste og sundeste start på livet.

Sundhedsmedarbejdere og frivillige fra Røde Kors vaccinerer og giver børnene sundhedstjek. Fotos: Røde Kors i Malawi, 2020.

Sundhedsmedarbejderen har travlt på den faste rute rundt i de små landsbyer: Små børn under fem år skal vejes og måles hver måned. Vi fastslår, om barnet er underernæret og behandler de børn, der trænger til særlig næring og vitamintilskud. Og så får børnene de nødvendige vaccinationer, ormekure og andre behandlinger. 

Der er altid hygiejneundervisning koblet til besøget. Mange af de voksne har ikke selv haft mulighed for at gennemføre deres skolegang, så det er hos os, de lærer om bakterier og smitte. Om hvorfor man vasker hænder med sæbe efter toiletbesøg. Om hvorfor vandposter til kvæg og mennesker bør være adskilt. Om hvordan man kan koge vandet og slå de fleste af de usynlige bakterier ihjel. Simple ting, man kan gøre i sit eget hjem for at undgå smitte.

Forebyggelse redder liv

Det er tydeligt at se, at indsatsen hjælper. Der er langt færre tilfælde af diarre blandt børnene. Det er vigtigt, fordi diarre er en af de største dødsårsager blandt mindre børn. Der er færre tilfælde af malaria. Og færre sygedage hos de voksne også. Det er hjælp-til-selvhjælp, der opbygger stærke samfund og mennesker, der har kræfterne til at skabe et bedre liv for familien.

Som sundhedsmedarbejder hos Røde Kors har Jusuf fået grundig undervisning i mor/barn-helbred, hygiejne, ernæring, malaria, kolera, hiv/aids og førstehjælp. Han er godt rustet til at hjælpe med spørgsmål om beskyttelse, rettigheder og muligheder, så han kan hjælpe med alle spørgsmål, der opstår. Og så er det ham, der lærer fra sig om køkkenhaver, gødning, afgrøder etc., så både børn og voksne er så stærke som muligt. Jusuf er ganske enkelt uundværlig.

Tak for din støtte

Det er takket være din støtte, at vi kan uddanne sundhedsmedarbejdere, der kan række ud til de mest øde områder. Og det er med din støtte, vi kan uddele livreddende medicin eller vaccine der, hvor hospitalet er uden for rækkevidde. Både geografisk og økonomisk. Tusind tak for din hjælp!

”Leonisa er 6 måneder gammel nu. Hun har fået alle sine vaccinationer, og hun bliver tjekket hver måned af sundhedsmedarbejderen.”

- Fanny, mor til Leonisa

Besøg en børnehave i Malawi 02:26

Sådan støtter du: Et sundt liv starter i børnehaven

Røde Kors støtter børnehaver i Malawi. Det gør vi, fordi en god start på livet giver styrke til at få en uddannelse og bryde ud af fattigdommen. Leg og læring gør, at børnene klarer sig bedre, når de kommer i skole.

Mange børn er fejl- og underernærede. Vi giver derfor hver dag børnene et sundt måltid mad i børnehaven, så de får mindst ét nærende måltid dagligt.

Mangel på rent drikkevand og dårlige sanitære forhold betyder, at mange børn svækkes eller dør af simple sygdomme som diarreé, tyfus og kolera. Vi bygger derfor brønde og latriner og underviser i god hygiejne, så børnene får et sundere liv.

Om at være Røde Kors-fadder

Som fadder skaber du håb for Malawis mest udsatte børn og hjælper børnene til et liv med en bedre fremtid. Fadderbørnene udvælges blandt de mest sårbare børn af Røde Kors i samarbejde med de lokale myndigheder. 

Du støtter sammen med andre
Som Røde Kors-fadder støtter du ikke kun et enkelt fadderbarn. Du støtter mange børn, sammen med andre faddere. Du støtter små og store børn med mad, sundhedspleje og skolegang, og du støtter børnene med omsorg og alt det, som deres forældre ikke kan give dem.