Pigernes forvandling: Pigegrupper giver selvtillid

Som fadder har du støttet oprettelsen af 23 pigegrupper. Her får pigerne selvtillid og slipper forsagtheden og den ofte resignerende accept af, at deres skæbne udelukkende er som kone og mor. Vi har interviewet hjælpearbejder Christina Rasmussen om pigernes forvandling.

 

Thumbnail

1. Hvorfor er pigegrupperne en god idé?

Christina Rasmussen: ”Pigerne står overfor mange udfordringer, som både handler om at få den daglige mad og om ufrivilligt at blive kastet ud i graviditet og ægteskab." 

"I pigegrupperne støtter og opmuntrer de hinanden på ugentlige møder. Når de har problemer bliver de løst i fællesskab igennem fx rollespil." 

"De kan også få hjælp af deres supervisor (en kvindelig lærer på skolen). Supervisoren underviser også i emner som rettigheder, seksualundervisning, beskyttelse m.v.”

2. Hvad betyder pigegrupperne for deres skolegang?

Christina Rasmussen: ”Formålet med pigegrupperne er ultimativt at styrke pigernes selvtillid, så de kan gennemføre gymnasiet." 

"Samtidig øver de sig på at tale engelsk. Gymnasieundervisningen foregår nemlig på engelsk, som for mange er en stor udfordring.”

3. Gør et ugentlig møde en synlig forskel?

”Ja! Det er fantastisk at se den forandring, pigegrupperne har haft på de før så stille piger, der knap turde sige deres navn højt."

"Nu er alle ivrige for at komme til at tale i offentlighed, og lærerne oplever, at pigerne er meget mere aktive i timerne. 

"Jeg har set en forvandling fra stille piger til stærke unge kvinder – rustet med viden, mod, styrke og fællesskabsfølelse.”