Hvem hjælper du?

Du hjælper de fattigste og mest sårbare børn i det sydøstafrikanske Malawi; et af verdens fattigste lande. Langt de fleste fadderbørn er forældreløse, dvs. de har mistet en eller begge forældre. Forældrene er ofte døde af aids.

Du støtter ikke blot et enkelt barn, men hele søskendeflokken samt lokalsamfundet omkring børnene. Det giver nemlig de bedste muligheder og opvækstbetingelser for de forældreløse børn, at de kan blive i deres vante nærmiljø.

Hvor mange hjælper du?

De sidste par år har vi udvidet støtten til næsten dobbelt så mange børn i grundskolen. Vi har bygget nye børnehaver og repareret og bygget nye skoletoiletter, ligesom vi også har givet læselamper med solenergi til alle gymnasieeleverne.

Fra 2011-2016 har Røde Kors-faddere støttet:

Fadder News Letter

Hvordan bliver børnene udvalgt?

Udvælgelsen af fadderbørnene sker i tæt samarbejde med de lokale myndigheder og landsbyernes særlige 'komitéer for forældreløse og sårbare børn', som følger og støtter alle familer og børn med særlige behov. Udvælgelsen er omhyggelig og risikoen for at det ikke er de mest sårbare børn, der bliver valgt, er minimal. På denne måde sikrer Røde Kors, at det er de mest trængende børn, som får hjælp.

Hvad koster skolegang?

  • Et barn i grundskolen i et år: 459 kr.
  • En ung i gymnasiet i et år 1568 kr.

Har børnene hiv?

Ja, nogle af børnene lever med hiv og vi hjælper dem til at modtage behandling som gives af staten. Det vurderes, at der er 170.000 børn i Malawi, der er smittet med hiv (Kilde: UNICEF).

Hvad gør de frivillige?

For at sikre den bedst mulige brug af ressourcer og hjælpens langsigtede bæredygtighed er der altid lokale frivillige engageret i Røde Kors' projekter. De frivillige har deres daglige liv i eller omkring de landsbyer. De skaber folkelig forankring, og at det er de mest sårbare børn som får hjælp.

Nytter det overhovedet noget?

Ja. Din hjælp som fadder er altafgørende for børnenes liv her og nu og fremtidsmuligheder. Helt konkret skaber et fadderskab nye muligheder, som løfter dem og hjælpoer Malawi uf af fattigdom og sult. 

I projektet har vi et særligt fokus på piger, som er særligt udsatte og ofte bliver gravide, mens de stadig er børn. Vi støtter derfor deres skolegang i særdeleshed, da undersøgelser viser, at en uddannet pige er en stor gevinst for samfundet som helhed.

Vi hjælper også pigernes værger til at forstå, at det har en kæmpe værdi for pigen at gennemføre det, der svarer til den danske folkeskole, inden de gifter hende bort. Når vi så samtidig kan tilbyde at betale for pigens skolegang i de ældste klasser, så er værgerne ofte modtagelige over for at lade ægteskabet vente.

Hvordan bliver jeg orienteret om mit fadderskab?

Som Røde Kors-fadder modtager du et nyhedsbrev 4 gange årligt, hvor vi fortæller om arbejdet og børnene i Malawi. Desuden modtager du i slutningen af hvert år en årsrapport. Årsrapporten sendes til din adresse som et link til den elektroniske udgave.

Her finder du de elektroniske udgaver af Årsrapporten

Hvorfor skal jeg støtte hver måned?

Som fadder yder du ikke "kun" nødhjælp, men også langsigtet udviklingshjælp, som giver børnene en fremtid. Det betyder at når en stor pige får hjælp til uddannelse i gymnasiet, der ikke er statsbetalt i Malawi, så sikrer vi os fra starten, at det enkelte barn kan gennemføre hele den fire-årige periode uden afbræk.

Dette kan kun lade sig gøre når faddere støtter os for en længere periode, så vi kan hjælpe børnene bedst muligt. Men man kan selvfølgelig selv bestemme i hvor lang tid, man vil yde et fast månedligt bidrag og til enhver tid afmelde sig som fadder.

Er Røde Kors-fadderskabet fradragsberettiget?

Du kan opnå skattefradrag for din støtte til børnene i Malawi og til Røde Kors generelt. Der kan maksimalt fratrækkes 15.000 kroner (2015).  Læs mere her