Fadder-fokus: Skole og piger

Røde Kors-faddere hjælper forældreløse og sårbare børn i Malawi til et liv med en bedre fremtid. Vi fokuserer især på skolegang og piger. Røde Kors i Danmark har udsendt Christina Rasmussen til at være tovholder på projektet.
 

Thumbnail
Røde Kors' fadderprojekt i Malawi

Vi samarbejder tæt med Røde Kors i Malawi. Vores indsats er koncentreret om de to distrikter Zomba og Karonga, hvor vi hjælper forældreløse og sårbare børn. Det er danske Christina Rasmussen, der fra landets hovedstad sørger for, at projektet går godt.

Børnenes skolegang

Som fadder støtter du indkøb af skoleuniformer, sko, bøger, mad m.m. til fadderbørnene og en eventuelt videre skolegang i gymnasiet (børnenes skolepenge er betalt af staten de første 8 år).

Særligt piger vil blive støttet i at færdiggøre deres skolegang. I dag er det nemlig ganske få piger, der har denne mulighed, da de ofte bliver gift ganske unge og derfor går ud af skolen.

Familier uden voksne

Mange børn fungerer i dagligdagen som voksne. Selv om de måske kun er 12 år, så er det dem, der sørger for mad, lektielæsning og andet praktisk for deres mindre søskende. Andre familier består af en gammel bedstemor eller bedstefar, som ofte tager sig af rigtig mange børnebørn.

Begge typer af familier har brug for praktisk hjælp i form af mad, mens især familierne uden voksne har brug for voksenomsorg.

Leg og omsorg i børnehaver

I børnehaverne får børn mellem 3 og 5 år førskoleundervisning. De har også tid til at lege, og de får vigtig omsorg og opmærksomhed fra voksne. I børnehaverne har børnene adgang til mad, rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold.