Det samler vi ind til for at stoppe ebola smitten

Røde Kors lokale frivillige er til stede og kæmper for at stoppe ebola ved at oplyse om smitteveje, og hvordan man undgår smitte. Vores frivillige uddeler forebyggelses- og hygiejneartikler som fx spande, sæbe og klorin. De fjerner også lig, begraver de døde og hjælper smittede og pårørende igennem sorg og chok. Ebola -virus
Mar 2014:  Ebola-udbrud bliver opdaget i Guinea 
Maj 2014: Ebola bekræftes i udbrud i Sierra Leone 
Jun 2014: Anden runde af udbrud i Liberia
Jul 2014: Ca 1.100 i Guinea, Sierra Leone og Liberia er smittet
Aug 2014: Ca 3.000 i Guinea, Sierra Leone, Liberia og Nigeria er smittet
Sep 2014: Flere end 7.000 er smittede og mindst 3.300 er døde
Okt 2014: Over 5.000 er døde og mere end dobbelt så mange er smittede
Jan 2015: Nu er over 8.000 døde af ebola. 
Mar 2015: Tallet for døde af ebola er over 10.000.

Ebola er tabu

Det er utrolig svært at få et overblik over sygdommens omfang. Mange tør ikke fortælle, at de er smittede af frygt for stigmatisering og isolation. Antallet af smittede og døde er formentlig langt højere end de officielt registrerede.

Røde Kors er altid til stede

Røde Kors er altid til stede. Også i de vestafrikanske lande, der er berørt af ebola. Vores professionelle hjælpearbejdere og flere end 5.000 lokale frivillige hjælper med oplysning, uddeling af hygiejneartikler og ligposer, psykosocial støtte og begravelse eller brænding af døde. Altsammen for at minimere smitterisiko og inddæmning af sygdommen.