Danmarks Indsamling 2016 - 10 år mod fattigdom

Vil du gøre noget mod fattigdommen rundt om i verden? Det vil vi, 11 organisationer og resten af Danmark, når det årlige live-show Danmarks Indsamling afholdes d. 6. februar 2016 på DR1.

Tak for et flot resultat : 97.870.606 kr. Hjælp til fattige familier i Togo

Med penge fra Danmarks Indsamling vil vi mindske fattigdommen og styrke fødevaresikkerheden for nogle af de mest udsatte familier i Savanne-regionen i Togo.

Togo er et af verdens fattigste lande. I Savanne-regionen lever 90% af indbyggerne under fattigdomsgrænsen. I Togo er den enkelte familie er afhængig af at kunne dyrke jorden for at kunne brødføde familiens børn og voksne. Det gør befolkningen dybt afhængig af vejret. Men klimaet tørt og nedbøren er sparsom uden for regntiden. Derfor har mange familier ikke altid mad nok.

Manglen på fødevarer og den dybe fattigdom i familierne går værst udover børnene. I Savanne-regionen er hvert 3. barn underernæret og 14 % af alle børn dør, før de fylder 5 år. Der er ikke råd til at gå til lægen og kun hvert 4. barn går i skole.

Med penge fra Danmarks Indsamling vil vi støtte familiernes landbrug og smådyrshold bl.a. ved at uddele uddeling af forbedret tørkeresistent såsæd og landbrugsredskaber. Vi vil hjælpe familierne med produktion af kompost, opførelse af sten- og jorddiger samt oplysning om, hvordan de bedst muligt dyrker deres jord på trods af udsving i mængden af nedbør og risikoen for tørke.

Vi vil nedbringe underernæringen i befolkningen gennem oplysning om ernæring og simple hygiejneregler. Projektet vil have et særligt fokus på børn under fem år samt gravide og ammende kvinder i samarbejde med de lokale sundhedsklinikker, da de er de er meget skrøbelige overfor smitsomme sygdomme. 

Togo

Kvinderne skal styrkes

10 års erfaringer fra Dansk Røde Kors' projekt i Plateaux-regionen i det sydlige Togo viser, at det er afgørende at styrke kvindernes rolle og indflydelse i kampen mod fattigdom både i familien og i samfundet. Det er oftest kvinden, der er den primære forsørger i familien. Det er dokumenteret, at når kvindernes uddannelsesniveau stiger, bliver børnenes sundheds– og ernæringstilstand væsentligt forbedret. Børnene klarer sig desuden også bedre i skolen.

Derfor vil projektet styrke udsatte kvinders kompetencer og rolle i familien og samfundet. Kvinderne skal lære at læse og skrive samt tale fransk. Projektet vil også styrke kvindernes kompetencer i forhold til at starte bæredygtige, indkomstskabende aktiviteter og give økonomisk støtte til at starte aktiviteterne, så kvinderne bedre kan forsørge deres familier.