Danmarks Indsamlingen 2015: Mod uretfærdighed

TAK DANMARK! 100 mio. kr. blev der indsamlet lørdag d. 31. januar 2015. Helt præcis 100.270.616 kr. var det imponerende resultat af den store indsamling.

Send en sms med GIV150 til 1231 og støt Røde Kors arbejde med 150 kr.

Allerede nu er Røde Kors i fuld gang med at starte aktiviteter, der skal hjælpe nogle af de allermest udsatte børn på Madagaskar med penge fra sidste års Danmarks Indsamling.

Projektet startede op i juni 2015, og de første skridt er nu taget til at hjælpe udsatte børn og deres familier på Madagaskar. Frem til 2018 skal projektet nå ud til godt 2.000 familier i den fattigste del af hovedstaden Antananarivo.

Børn lever ekstremt udsat

Madagaskar er et af verdens fattigste lande. Flere end 92 % af befolkningen lever for under 2 dollars om dagen. Når familierne ikke kan forsørge sig selv, er det oftest børnene, der må betale den højeste pris.

Mange børn kommer aldrig i skole eller bliver taget ud alt for tidligt. I stedet bliver de sendt ud for at tigge eller for at arbejde – ofte langt fra hjemmet under kummerlige forhold. Det anslås, at ca. 1,5 millioner af Madagaskars børn i alderen 5-11 år ikke går i skole. Mange børn og unge, ikke mindst i storbyerne, ender i prostitution, hvor de må sælge deres krop for at tjene til føden. Nogle af de mange alvorlige konsekvenser, der rammer disse børn er graviditeter, kønssygdomme, voldelige overgreb og psykiske mén.

Frivillige hjælper familierne videre

Det nyopstartede projekt vil hjælpe nogle af de mest udsatte familier på Madagaskar ved at forbedre børnenes livsvilkår og reducere risikoen for, at sårbare børn og unge tvinges ud i børnearbejde, tiggeri og prostitution.

I de kommende måneder bliver Røde Kors-frivillige trænet i at vejlede og oplyse udsatte familier i børns trivsel, sundhed og rettigheder, så forældre bliver hjulpet til at træffe bedre beslutninger på deres børns vegne. Røde Kors vil bekæmpe den uretfærdighed, der gør børnene til ofre for familiens armod. 

Særligt sårbare familier vil få økonomisk støtte og træning til at starte indkomstskabende aktiviteter, der kan give hele familien et bedre forsørgelsesgrundlag. Projektet hjælper til med at støtte børn i deres skolegang, så de kan blive i skolen og få en uddannelse.

Projektet vil også sikre psykosocial støtte og vejledning til de børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, vold og prostitution, så de kan blive hjulpet videre i livet.

Fakta om Madagaskar

  • Mange børn kommer aldrig i skole eller bliver taget ud alt for tidligt.
  • De bliver i stedet sendt ud for at tigge eller for at arbejde, ofte langt væk fra hjemmet under kummerlige og slavelignende forhold.
  • Ifølge et studie fra UNICEF fra 2012 går ca. 1, 5 millioner børn i alderen fra 5-11 år ikke i skole.
  • Mere end hvert 3. barn mellem 5 og 14 år arbejder. 51,6 % af de 22 millioner indbyggere på Madagaskar er under 18 år.