Røde Kors-indsamlingen

Røde Kors-indsamlingen er årets store begivenhed, hvor stort set alle danskere møder Røde Kors! Vores 220 lokalafdelinger håndterer de 18-22.000 indsamlere som i løbet af tre timer besøger 1,7 mio. husstande og samler ca. 18 mio. kr. ind. - og vi vil gerne invitere jer med…

Spred budskabet

Fortæl om Røde Kors-indsamlingen til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Så er I med til at sikre, at danskere er klar til enten at tage imod indsamlerne eller selv gå på gaden.

Erhvervicon0 Hæng plakater op på arbejdspladsen og vær med til at gøre indsamlingen synlig overfor jeres medarbejdere og kunder. Hent Danmark mod katastrofer-plakaten i A3-format her eller lav en plakat med jeres virksomheds navn.
   
Erhvervicon1 Gør jeres kunder og medarbejdere opmærksom på indsamlingen på jeres hjemmeside, intranet, nyhedsbreve mv. Hent tekster og billeder, I kan bruge her.
   
Erhvervicon2 Gør opmærksom på indsamlingen i jeres emailsignatur – link til rødekors.dk/indsamler. Kommer snart.

Vær med

Røde Kors-indsamlingen er en energiindsprøjtning, hvor man samles om en god fælles sag. Brug den som en anledning til at vise, at arbejdspladsen tager et samfundsansvar.

Erhvervicon3 Arranger jeres egen indsamling på arbejdspladsen.
Hent en række gode råde her: [Åben/Luk]
 

Få succes med jeres indsamling på arbejdspladsen


Udpeg en tovholder
Tovholderen er nøglepersonen i indsatsen. Så udpeg én, som nyder at pleje fællesskabet på arbejdspladsen og sætte gang i aktiviteter på tværs af afdelinger – og ikke er bange for at prikke lidt til kollegerne.

Kom hurtigt i gang
Jo før desto bedre. Indsamlingen skal i kalenderen tidligt, og der skal påmindes jævnligt. Send gerne opdateringer ud, hver gang I når en milepæl – for eksempel når I har nået et vist antal indsamlere, eller der er et vist antal dage tilbage til indsamlingen.

Vis ledelsens opbakning
Synlig opbakning fra ledelsen og andre nøglepersoner er også vigtig for at lykkes og skabe god stemning om det fælles projekt. Send fx en indkaldelse ud til medarbejderne, lad lederen tilmelde sig som den første, kompensér på indsamlingsdagen eller mandagen efter indsamlingen med en gave, morgenbrød eller lignende.

Find jeres egen motivation
En god sag er godt, men et fælles mål, en lodtrækning, et konkurrenceelement eller en præmie løfter også indsatsen og kan give det sidste skub. Hvad motiverer på jeres arbejdsplads?

Vis I er med
Brug både interne og eksterne medier til at gøre opmærksom på, at jeres virksomhed samler ind. Brug de fysiske kontaktpunkter, og hæng plakater med jeres navn op.

Brug også email-signaturer, nyhedsbreve, facebookside, instagram- og twitterprofil osv. til at gøre opmærksom på, at I samler ind. Inviter også kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere til at være med – enten på indsamler.dk eller via jeres eget indsamlingssite på rødekors.dk.


 
Erhvervicon4 Inviter medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere osv. med ud og samle ind. Lad for eksempel tilmeldte medarbejdere konkurrere afdeling mod afdeling eller beløn tilmeldte kunder ved at lade dem deltage i en lodtrækning om en præmie.
   
Erhvervicon5 Har jeres virksomhed en facebookside, kan I bruge den til at gøre opmærksom på, at I støtter kampen mod katastrofer. Skriv en opdatering
selv eller hent inspiration her: [Åben/Luk]
 

Synlighed på sociale medier

Aktiver jeres medarbejdere, kunder og fans på virksomhedens facebookside, instagram- eller twitterprofil og spred budskabet om, at I er med i kampen mod katastrofer.

Brug gerne hashtagget #modkatastrofer. Så kan de nysgerrige i jeres og andres netværk finde samlet information om Landsindsamlingen.

Tag fx udgangspunkt i nedenstående forslag til opdateringer:

Lav en indsamlingsplakat med jeres virksomheds navn på rødekors.dk/indsamler. Del den, og vis at I bakker op om landsindsamlingen. Skriv fx:
Vi går med, når hele Danmark samler ind #modkatastrofer. Skal du også med? Tilmeld dig på rødekors.dk/indsamling.

Lav en konkurrence og del et billede af præmien
Vind PRODUKT! NAVN bakker op om Røde Kors' Landsindsamling søndag den 6. oktober. Meld dig som indsamler på indsamler.dk og send din kvittering til os på EMAIL, så er du både med i kampen #modkatastrofer og lodtrækningen om PRODUKT.

Del et billede af medarbejdere med jeres egen Mod katastrofer-plakat
Fem medarbejdere fra AFDELING/VIRKSOMHED har lige tilmeldt sig Røde Kors' Landsindsamling søndag den 6. oktober. Skal du også med ud at gå #modkatastrofer? Tilmeld dig på rødekors.dk/indsamling.

Lav en indsamlingsplakat med jeres virksomheds navn på LINK. Del den, og vis at I bakker op om landsindsamlingen. Skriv fx:
Katastrofer rammer vilkårligt og kan ramme alle. Men det er især de mennesker, der i forvejen er fattige og sårbare, som katastroferne går ud over. Vi går med, når hele Danmark samler ind #modkatastrofer. Skal du også med? Tilmeld dig på rødekors.dk/indsamling.

I er også velkomne til at kommentere og dele opdateringer fra facebook.com/rødekors.


 

Har i spørgsmål eller kommentarer, så kontakt Malene Brandt: mabra@rodekors.dk eller ring på telefon: 2049 1050.