Testamente: spørgsmål og svar

 
 

Hvad kan jeg testamentere til velgørende formål?

Ifølge Arveloven kan du disponere over 75% af din formue. De resterende 25% kaldes 'tvangsarven'. Det betyder, at 25% af din formue skal gå til ægtefælle eller børn (eller børnebørn, hvis barnet er afgået ved døden). Har du ikke børn og er ikke gift, kan du frit disponere over hele formuen.

Hvor meget skal jeg testamentere til Røde Kors?

Du bestemmer helt selv, hvad eller hvor meget, du vil testamentere til Røde Kors. Røde Kors bliver glade for alle beløb uanset størrelse. Ethvert bidrag kan spille en rolle for vores hjælpearbejde rundt omkring i verdens brændpunkter - og herhjemme blandt usatte og sårbare mennesker.

Hvad kan jeg testamentere?

En procentdel af din formue eller et specifikt beløb

  • Restbeløbet efter at arvinger er betalt
  • Ejendom eller genstande
  • Rettigheder til fx bøger eller musik

Kan man testamentere pengene til specifikke dele af Røde Kors’ arbejde? 

Ja, det kan man godt. Har du ikke beskrevet et konkret projekt eller formål, som pengene skal gå til, vurderer vi , hvor pengene gør mest gavn i forhold til vores arbejde.

Hvad sker der, hvis ikke jeg opretter et testamente?

Hvis ikke du opretter et testamente, bestemmer Arveloven, hvordan din formue bliver fordelt. Ifølge arveloven fordeles din formue efter de 3 arveklasser:

1. arveklasse: dine børn og din ægtefælle (livsarvinger). Din ægtefælle arver halvdelen og dine børn deler den anden halvdel lige. Er der ingen arvinger i denne klasse, går arven videre til:

2. arveklasse: dine forældre, søskende og nevøer/niecer. Er der ingen arvinger i denne klasse, går arven videre til:

3. Arveklasse: dine bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre.

Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse, går arven til statskassen. 

Hvor meget koster det at oprette et testamente?

Der er ikke nogen fast pris. Mange advokater får honorar for det antal timer, vedkommende bruger på dit testamente.

Hvad bør testamentet indeholde?

Testamentet fortæller på skrift, hvem du ønsker skal arve dig, samt hvor meget og/eller hvad de skal arve.

Et testamente kan foreksempel beskrive dine ønsker for:

  • Fordeling af indbo
  • Båndlæggelse
  • Gravsted
  • Børnetestamente
  • Bobestyrer

Har du spørgsmål om testamente er du velkommen til at sende en mail til Mette Pind Jørum eller ringe på 3525 9214.