Fordele ved at testamentere til en velgørende organisation

Bestem mere selv med testamente

Uden et testamente arver dine slægtninge efter arvelovens regler. Når du opretter et testamente går mindst en fjerdedel af din arv til dine nærmeste slægtninge, ægtefælle og/eller børn. Resten disponerer du frit over. Har du ingen nære slægtninge, disponerer du frit over hele din arv i testamentet.

Flere penge at gøre godt med

Arv

 

Har du spørgsmål?
Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål og give dig vejledning. 

Ring og tal med vores arveansvarlige.

Portræt af Jeppe Poulsen

Jeppe Poulsen
Projektleder Arv og Testamenter

Tlf.: 3529 9639
Mob.: 9116 8291

Du kan også udfylde formularen nedenunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt:


Navn

Røde Kors er som en velgørende organisation fritaget for at betale afgifter til staten af arv. Derfor går hele det beløb, som du tilskriver Røde Kors, ubeskåret til vores arbejde.

Alle andre arvinger, end din ægtefælle, skal betale en afgift af det beløb, de arver. Forældre og børn skal betale 15 % i boafgift til staten. Alle andre slægtninge samt venner, ugifte partner og bekendte, der indskrives i testamentet skal betale en samlet afgift på 36,25 %.

Fordele for dine arvinger

Det kan være en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du betænker en velgørende organisation i dit testamente.

Såfremt du har andre arvinger end din ægtefælle, børn og forældre, skal de betale den høje afgift på 36,25 %. Hvis en velgørende organisationen arver minimum 30 % af den samlede arv, kan den afholde alle afgifter, hvis det fremgår af testamentet. Dermed kan dine arvinger få en større del af din formue udbetalt.

Få mere at vide om den såkaldte 30 %-regel eller om arveafgiften hos vores jurist. Du kan udfylde kontaktformularen til højre, så vil du blive kontaktet af os.