Arv uden testamente

Ved at oprette et testamente kan du selv bestemme, hvem der skal have glæde af den del af din arv, som du frit kan disponere over.

Det er særlig vigtigt at overveje et testamente, hvis du ikke har nær familie eller hvis du ikke er gift.

Har du ikke en ægtefælle, børn eller andre slægtninge jf. arveklasserne (se nedenfor), vil hele din formue tilfalde statskassen, medmindre du har bestemt noget andet i dit testamente.

Husk, at hvis du har en partner eller samlever, som du ikke er gift med, har han eller hun ingen arveret. Det kan du ændre på ved at oprette et testamente.

Har du spørgsmål, eller har du brug for vejledning?

 Udfyld formularen her. Du kan også skrive en mail til emher@rodekors.dk eller ringe på telefon 21666973.

Navn

Familiemedlemmer arver uden testamente

Har du et eller flere familiemedlemmer, som er omfattet af arveklasserne nedenfor, vil din arv automatisk gå til dem, når du ikke opretter testamente. Arven fordeles efter arvelovens regler, som deler arvinger i tre arveklasser:

Er der ingen familiemedlemmer i den første arveklasse, går arven til familiemedlemmer i den anden klasse. Og er der heller ingen i den anden klasse, arver fjernere familiemedlemmer.

1. Livsarvinger: Ægtefælle og børn eller børnebørn

2. Nær familie: Forældre, søskende og nevøer/niecer

3. Fjern familie: Bedsteforældre og deres børn

Dine arvinger skal betale afgifter af din arv til staten. Medmindre du indskriver en velgørende organisation, som Røde Kors, og bestemmer at organisationen skal betale dine familiemedlemmers afgifter.

Læs mere om fordelen ved at indskrive en velgørende organisation i testamentet.