Behandling og supervision

Mange flygtninge har været udsat for traumatiske hændelser eller været vidne til en. Det er derfor vigtigt at være klædt på til mødet med flygtninge med traumer.

Som professionel har du måske oplevet, at den nye borger husker dårligt eller ikke overholder aftaler. Du har set flygtninge reagere uventet voldsomt eller opgivende. Måske stagnerer sprogindlæringen, og måske bliver udfordringerne hos borgeren eller dennes familie til barrierer for at kunne indgå på arbejdsmarkedet.
Mange oplever desuden, at børn og unge med flygtningebaggrund har det svært – det kan være dårlig forældrekontakt, manglende tilknytning til uddannelsessystemet eller måske en vej mod kriminalitet.

 

Thumbnail

Hvordan kan Røde Kors Akademiet hjælpe?

Vores psykologer kan både tilbyde behandling samt give redskaber til professionelle, der arbejder med integration af flygtninge.
Røde Kors' psykologer har igennem årtier arbejdet med undersøgelser og behandlinger af både børn, unge og voksne bosat på Røde Kors’ asylcentre. De har derfor stor erfaring med at vurdere og behandle bekymrende adfærd, mistrivsel eller fejludvikling, som skyldes belastningsreaktioner og traumer. Det kan gælde tilknytningsvanskeligheder, udviklingsforsinkelser, kognitive vanskeligheder eller indlæringsvanskeligheder.

Undersøgelser og behandling
Der er lang ventetid på traumecentrene og behandlingsbehovet vokser. Vores psykologer tilbyder børnepsykologiske undersøgelser, samt behandling af både børn og voksne. Det kan være i form af terapiforløb eller gruppebaserede helhedsorienterede indsatser. De kan give klare anbefalinger ift. til individuel støtte, familiestøtte, psykologisk intervention, samt diagnosticere og viderehenvise til psykiatrien.

Undervisning og supervision
Vores psykologer tilbyder også undervisning, værktøjer og faglig supervision til fagpersoner, som eksempelvis integrationsteams, familiekonsulenter, pædagoger, lærere og andre børnefaglige, sundhedspersonale, behandlere samt driftspersonale.
De kan give metoder til at spotte traumer, og give redskaber til, hvordan man som professionel kan arbejde med mennesker, der er traumatiserede, uden selv at blive for belastet. De kan give redskaber til at operere differentieret med borgeren, hvor de er. De kan undervise i konfliktforebyggelse og konfliktnedtrapning ift. flygtninge, samt sikre, at I som fagpersoner kender jeres handlemuligheder og har klare retningslinjer at arbejde ud fra.
De tilbyder også supervision til andre psykologer som arbejder indenfor feltet omkring flygtninge og traumebehandling.

"Det anslås at 30-45 procent af flygtninge i Danmark har traumer."

Rapport fra LG Insight for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2013

Kontakt Røde Kors Akademiet

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde, efterspørge et specifikt kursus eller ønsker bud på skræddersyede løsninger, så ring eller skriv til os. Vi kommer også meget gerne forbi til en uforpligtende snak.

Du kan kontakte udviklingskonsulent Mia Panvil på telefon 3044 5488 eller mail mipa@redcross.dk.
Eller du kan anvende vores kontaktformular: