Ydelser

Røde Kors Akademiet kan hjælpe med værktøjer, viden og inspiration til god integration af flygtninge.

Vi leverer oplæg, undervisning og rådgivning, samt psykologiske behandlingsforløb og supervision.
Alle ydelser kan tilpasses jeres behov.

Ring eller skriv til os, hvis der er noget særligt, I interesserer jer for - så vender vi hurtigt tilbage med svar på, om det ligger inden for vores kompetenceområde og kan herefter fremsende et tilbud.
Vi leverer bl.a. ydelser indenfor følgende temaer:

  • Integration i skole og dagtilbud
  • Psykologbehandling
  • Supervision og værktøjer til fagpersonale
  • Familieliv og familiesammenføring
  • Ungeområdet og uledsagede mindreårige
  • Drift af midlertidig boligindkvartering og opkvalificering af driftspersonale
  • Det tværfaglige sociale arbejde med flygtninge

Forretningsmodel og priseksempler

Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der har som formål at understøtte en tryg, meningsfuld og værdig hverdag for asylansøgere og flygtninge i Danmark. Derfor bliver al overskud investeret i at fastholde og udvikle kompetencer og metoder hos Røde Kors’ personale. Det gavner de asylansøgere og flygtninge, vi arbejder med, og de professionelle praktikere på flygtningeområdet som vi underviser.

Vores priser afhænger af deltagerantal, timetal og geografi (transportudgifter).
Priseksempler herunder – se også eksempler under de enkelte ydelser:

  • Halv dag med 1 underviser: 8.500 kr. inkl. transport
  • Hel dag med 1 underviser: 15.000 kr. inkl. transport
  • To timers oplæg med 1 underviser: 5.000 kr. inkl. transport