Børnene skal ud af Sjælsmark

Rapporten er den største nye undersøgelse af trivslen

I april måned udgav Røde Kors en grundig og skræmmende rapport om trivslen hos børn i Udrejsecenter Sjælsmark.
Vores psykologer fra Røde Kors Asyl,  Sólveig og Rie, præsenterede den ved et velbesøgt arrangement i Frivillighuset, hvor flere politikere, organisationer, Udlændingestyrelsen og mange journalister var tilstede.

Rapporten er den største nye undersøgelse af trivslen blandt afviste asylbørn og er dyster læsning – den bekræfter desværre, hvad mange af Røde Kors' medarbejdere til dagligt ser – nemlig, at der er alvorlig mistrivsel blandt børnene.

Sjælsmarkrapporten - Røde Kors Akademiet

Ny rapport fra Rigsrevisionen

Ny rapport fra Rigsrevisionen - Der går gennemsnit næsten 15 år, før der modtages specialiseret behandling

Rigsrevisionen har gennemført en større undersøgelse af, om Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne sikrer en tilstrækkelig og sammenhængende indsats for at afdække og traumebehandle flygtninge. Og resultatet er klart - det gør de ikke.
Vi har i Danmark modtaget ca. 67.000 flygtninge og familiesammenførte i løbet af de sidste 5 år, og af dem anslås det at op til 50% lever med traumer. Dertil kommer de familier og børn, som påvirkes.
Det har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, og traumer er endvidere en af de primære årsager til manglende beskæftigelse.

Psykologisk behandlingsforløb - Røde Kors Akademiet

Start dagen med ny viden

Gratis morgenmøde med oplæg og præsentation af nyudviklet e-læringsværktøj
Onsdag den 23. oktober kl. 8:30-10:00

Røde Kors har som en del af det EU-finansierede projekt ”SAFE- Supporting un-Accompanied
children with Family-based care and Enhanced protection” udviklet et e-læringsværktøj, med formål
om at formidle viden og give redskaber til fagprofessionelle og primære omsorgspersoner, der yder
pleje og støtte til uledsagede og ledsagede børn.

Formålet med SAFE-projektet er at forbedre indsatsen og støtten til uledsagede og ledsagede børn og unge, hvad enten de er i ledsagerrelationer, i netværks- eller plejefamilier eller opholder sig på bosteder. Projektet er med til at skabe opmærksomhed om disse unge og at sikre trivsel og beskyttelse af dem i hele Europa.

Røde Kors Akademiet - SAFE morgenmøde

Der er et stort behov for screeninger og behandling

Vi bliver kontaktet af flere og flere kommunale aktører, som ønsker hjælp til psykologscreeninger og behandling af børn og unge.

Familiesammenførte børn, uledsagede mindreårige og unge på sikrede institutioner er blandt dem, der har behov for hjælp.

Røde Kors har, foranlediget af Udlændingestyrelsen, foretaget psykologiske screeninger af uledsagede mindreårige asylansøgere siden 2011. Resultaterne viser, at over halvdelen af de screenede børn er væsentligt belastet og har behov for en særlig psykologisk-, social- eller sundhedsfaglig indsats.
Screeningerne har endvidere givet mulighed for at systematisere viden om asylansøgernes levevilkår, hvilket bl.a. har haft betydning for Røde Kors’ fortalervirksomhed.

Traumeforståelse og mentalisering - Røde Kors Akademiet

Konference - viden & værktøjer

Arbejdet med etniske minoritetsfamilier - hele vejen rundt

I samarbejde med Center for Integration afholder vi en konference 25.februar 2020 mede fokus på Viden & Værktøjer
Der er sagt, tænkt og skrevet meget om familiefeltet, men det er i praksis forandringerne skal ske. Derfor sætter vi fokus på en række essentielle værktøjer til familieområdet, som fagpersoner på tværs af professioner og sektorer kan tage i brug:

  • Hvilke værktøjer til hvilke udfordringer?
  • Hvordan kommer man i gang med at bruge et vræktøj?
  • Hvad er effekten?
Konference - Viden & Værktøjer

Børn i midlertidighed - kom med til næste temadag

Ny politisk kurs ændrer ikke på midlertidigheden, der er fortsat fokus på hjemsendelser

Der bliver endnu givet opholdstilladelser efter paragraf 7, stk.3 – dvs. midlertidigt ophold, som gælder indtil, der er forbedrede forhold i hjemlandet og både børn og voksne skal rejse retur til deres hjemland. Det betyder også, nogen børn skal rejse til et land, de aldrig har været i før.

Flere og flere lærere, pædagoger og andre fagpersoner på børneområdet møder i deres arbejde børn og familier, der har fået inddraget deres opholdstilladelser eller frygter at få det. Det er en udfordring at finde den rette måde at støtte disse børn og familier og at passe på sig selv i det arbejde.

 
Vi har derfor sat endnu en temadag i kalenderen om midlertidighed på børneområdet. Denne gang i Århus, den 3. oktober.

Børn i midlertidighed - temadag med Røde Kors Akademiet

Kontakt Røde Kors Akademiet

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde, efterspørge et specifikt kursus eller ønsker bud på skræddersyede løsninger, så ring eller skriv til os. Vi kommer også meget gerne forbi til en uforpligtende snak.

Du kan kontakte udviklingskonsulent Mia Panvil på telefon 3044 5488 eller mail mipa@redcross.dk.
Eller du kan anvende vores kontaktformular:

Kontakt Røde Kors Akademiet her