Børn i midlertidighed - kom med til næste temadag

Ny politisk kurs ændrer ikke på midlertidigheden, der er fortsat fokus på hjemsendelser

Der bliver endnu givet opholdstilladelser efter paragraf 7, stk.3 – dvs. midlertidigt ophold, som gælder indtil, der er forbedrede forhold i hjemlandet og både børn og voksne skal rejse retur til deres hjemland. Det betyder også, nogen børn skal rejse til et land, de aldrig har været i før.

Flere og flere lærere, pædagoger og andre fagpersoner på børneområdet møder i deres arbejde børn og familier, der har fået inddraget deres opholdstilladelser eller frygter at få det. Det er en udfordring at finde den rette måde at støtte disse børn og familier og at passe på sig selv i det arbejde.

 
Vi har derfor sat endnu en temadag i kalenderen om midlertidighed på børneområdet. Denne gang i Århus, den 3. oktober.

Børn i midlertidighed - temadag med Røde Kors Akademiet

 

Kan det være menneskehandel? Gratis eftermiddagskursus

Er du nogensinde gået hjem med uro i maven og den der fornemmelse af, at noget ikke er, som det skal være i dit arbejde med børn eller unge? Kan du genkende tegn på menneskehandel?

I Danmark er tallene for menneskehandel mindre end i de andre nordiske lande. Det handler både om, at vi opgør tallene forskelligt men også, at vi ikke altid ved, hvad vi skal se efter.
Derfor har Røde Kors i samarbejde med Center mod Menneskehandel udarbejdet et dialogspil, som kan bruges af alle fagpersoner, der har kontakt til og arbejder med børn og unge, der kan have været udsat for menneskehandel. 
Vi vil i den forbindelse meget gerne invitere til et gratis eftermiddagskursus om, hvordan man kan spotte tegn på menneskehandel, og hvordan man kan handle på det.

Målgruppen er både de sociale myndigheder, de opsøgende indsatser i hjemløseenheden, politiet, midlertidig boligindkvartering, asyloperatører, organisationer og døgninstitutioner

Menneskehandel eftermiddagskursus - Røde Kors Akademiet

Børnene skal ud af Sjælsmark

Rapporten er den største nye undersøgelse af trivslen

I april måned udgav Røde Kors en grundig og skræmmende rapport om trivslen hos børn i Udrejsecenter Sjælsmark.
Vores psykologer fra Røde Kors Asyl,  Sólveig og Rie, præsenterede den ved et velbesøgt arrangement i Frivillighuset, hvor flere politikere, organisationer, Udlændingestyrelsen og mange journalister var tilstede.

Rapporten er den største nye undersøgelse af trivslen blandt afviste asylbørn og er dyster læsning – den bekræfter desværre, hvad mange af Røde Kors' medarbejdere til dagligt ser – nemlig, at der er alvorlig mistrivsel blandt børnene.

Sjælsmarkrapporten - Røde Kors Akademiet

Ny rapport fra Rigsrevisionen

Ny rapport fra Rigsrevisionen - Der går gennemsnit næsten 15 år, før der modtages specialiseret behandling

Rigsrevisionen har gennemført en større undersøgelse af, om Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne sikrer en tilstrækkelig og sammenhængende indsats for at afdække og traumebehandle flygtninge. Og resultatet er klart - det gør de ikke.
Vi har i Danmark modtaget ca. 67.000 flygtninge og familiesammenførte i løbet af de sidste 5 år, og af dem anslås det at op til 50% lever med traumer. Dertil kommer de familier og børn, som påvirkes.
Det har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, og traumer er endvidere en af de primære årsager til manglende beskæftigelse.

Psykologisk behandlingsforløb - Røde Kors Akademiet

Giver det mening at arbejde med iværksætteri for asylansøgere?

På Center Jelling giver Røde Kors fremtidsdrømmene tilbage til asylansøgerne med et kompetenceprojekt.  
Projektet har fokus på at udvikle og styrke kompetencer, der kan bruges, uanset om fremtiden er i Danmark eller i hjemlandet.  
De fleste asylansøgere har et mål for, hvad de gerne vil, men det er måske urealistisk i forhold til, hvad der faktisk er muligt. Projektet handler derfor bl.a. om at italesætte drømmene og trække på ens egne færdigheder og netværk.

Det sker som del af Røde Kors-projektet ESIRAS (Employability and Social Integration for Refugees and Asylum Seekers), som er finansieret af EU-midler. Projektet gennemføres sideløbende hos Røde Kors i seks andre europæiske lande, og hensigten er, at Røde Kors skal bidrage med viden til EU om, hvilke tiltag der virker, når flygtninge skal ind på arbejdsmarkedet.

ESIRAS - nyheder - Røde kors Akademiet

Der er et stort behov for screeninger og behandling

Vi bliver kontaktet af flere og flere kommunale aktører, som ønsker hjælp til psykologscreeninger og behandling af børn og unge.

Familiesammenførte børn, uledsagede mindreårige og unge på sikrede institutioner er blandt dem, der har behov for hjælp.

Røde Kors har, foranlediget af Udlændingestyrelsen, foretaget psykologiske screeninger af uledsagede mindreårige asylansøgere siden 2011. Resultaterne viser, at over halvdelen af de screenede børn er væsentligt belastet og har behov for en særlig psykologisk-, social- eller sundhedsfaglig indsats.
Screeningerne har endvidere givet mulighed for at systematisere viden om asylansøgernes levevilkår, hvilket bl.a. har haft betydning for Røde Kors’ fortalervirksomhed.

Traumeforståelse og mentalisering - Røde Kors Akademiet

Kontakt Røde Kors Akademiet

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde, efterspørge et specifikt kursus eller ønsker bud på skræddersyede løsninger, så ring eller skriv til os. Vi kommer også meget gerne forbi til en uforpligtende snak.

Du kan kontakte udviklingskonsulent Mia Panvil på telefon 3044 5488 eller mail mipa@redcross.dk.
Eller du kan anvende vores kontaktformular:

Kontakt Røde Kors Akademiet her