Materialer og inspiration

Herunder kan I downloade alle vore materialer gratis – bare klik på det materiale, du ønsker at downloade. Vi anbefaler, at I tilkøber introduktion, kurser eller oplæg tilknyttet de enkelte materialer, så I er sikret størst muligt udbytte.

• Pædagogik for flygtningebørn - en håndbog

Røde Kors har i samarbejde med Københavns pofessionshøjskolen og Roskilde Universitet udviklet syv pædagogiske principper, som er integreret i det pædagogiske arbejde på asylcentre og som kan skabe inkluderende miljøer i alle dagtilbud.
Principperne er essensen af Røde Kors' mere end 30 års erfaring med flygtningebørn, og det  overordnede formål med pædagogikken er at bidrage til, at børn igen får lyst og evne til at lære nyt. En pædagogik, der styrker og forbereder børnene på fremtiden, uanset om de bliver i Danmark eller skal rejse videre.

Vi anbefaler, I rekvirerer undervisning i pædagogik for flygtningebørn, så I kan få konkrete redskaber til at inkludere flygtningebørn i skole- og daginstitutioner. 
Til undervisningen medfølger en håndbog, som er beregnet til alle, der arbejder med flygtningebørn. Håndbogen følger med gratis ved køb af kursus. Alternativt kan I købe håndbogen på vores webshop.
Herunder kan I downloade en elektronisk udgave af håndbogen.
 

• FriRum – en håndbog

FriRum er en forebyggende indsats og behandlingsmetode til særligt udsatte grupper. Metoden kan tilpasses børn og unge, ledsagede og uledsagede, samt familier og eksempelvis mødregrupper. Det er også en meget gavnlig metode til afviste asylansøgerfamilier.
Metoden har fokus på at skabe størst mulig trivsel for både børn og voksne ved at styrke samspillet mellem forældre og børn eller ved at styrke ledsagerrelationer, opbygge ressourcer og give redskaber til at tale om- og navigere i svære livsomstændigheder. Metoden giver rum til at få talt om de svære emner, men giver også børnene rum til at være børn. Her er især legene og aktiviteterne, udviklet af psykologer, gode til at åbne op og give rum til at tale om de svære ting.

Vi anbefaler, I rekvirerer et kursus i FriRum (TOT) målrettet eksempelvis lærere og pædagoger, eller fx til psykologer i kommunerne, som gerne vil køre terapiforløbene. Se under ydelser - Behandling og supervision.

• Forældreguiden – et selvhjælpsværktøj til forældre og familier

Forældreguiden er et dialogværktøj, som uanset fagområde klæder dig på til at tale med flygtningeforældre om, hvordan de kan styrke familietrivslen i en situation, hvor stress og traumer kan svække forældrerollen. Selvom du ikke er psykolog, kan du ved at introducere forældrene til guiden og dens værktøjer være med til at øge trivslen og overskuddet i familierne. På den måde kan du understøtte dit samarbejde med udfordrede flygtningefamilier og hjælpe din egen opgaveløsning på vej. Guiden er skrevet af eksperter i krisepsykologi og med simple værktøjer tilbyder den dig og dine kolleger et fælles sprog – på tværs af jeres fagligheder – til at give familierne handlemuligheder i forhold til for eksempel sorg og traumer og egenomsorg.

Værktøjet findes som folder og som app. Begge dele kan downloades på nedenstående link. Guidens fokus er på de sociale aspekter af en flygtningetilværelse med vægt på familiens sammenhængskraft og sociale udfordringer.

Vi anbefaler, at Røde Kors introducerer værktøjet til givne faglige personalegrupper i kommunerne, så de kan formidle guiden bedst muligt og være klædt på til reaktioner hos modtagere. Det kan være familiekonsulenter, sundhedsplejersker, sagsbehandlere i integrations teams, pædagoger og lærere som har kontakt med nytilkomne flygtningebørn samt psykologer eller andre, der har kontakt med traumatiserede familier. Se mere under ydelser – Familiesammenføring og den gode start.