Traume og PTSD

Traume

Har du som professionel oplevet, at den nye borger ikke husker eller overholder aftaler, eller at nogle reagerer uventet udadvendt eller måske opgivende?

Ifølge Integrationsministeriets Traumeundersøgelse kan mellem 30.000-40.000 flygtninge i Danmark have traumer. Enten fordi de selv er blevet udsat for en traumatisk hændelse, eller fordi de har været vidne til en. Derfor er det vigtigt at være klædt på til mødet med flygtninge, der viser tegn på traumer og PTSD.

Det er også vigtigt hurtigt at kunne spotte symptomer, så de kan få den nødvendige hjælp. Uden den rette hjælp kan traumer blive en hæmsko i forhold til at lære dansk eller at indgå på arbejdsmarkedet.