Traume og PTSD

Thumbnail

Har du som professionel oplevet, at den nye borger ikke husker eller overholder aftaler, eller at nogle reagerer uventet udadvendt eller måske opgivende?

Ifølge Integrationsministeriets Traumeundersøgelse kan mellem 30.000-40.000 flygtninge i Danmark have traumer. Enten fordi de selv er blevet udsat for en traumatisk hændelse, eller fordi de har været vidne til en. Derfor er det vigtigt at være klædt på til mødet med flygtninge, der viser tegn på traumer og PTSD.

Det er også vigtigt hurtigt at kunne spotte symptomer, så de kan få den nødvendige hjælp. Uden den rette hjælp kan traumer blive en hæmsko i forhold til at lære dansk eller at indgå på arbejdsmarkedet.

Det anslås at 30-45 procent af flygtningene i Danmark har traumer (rapport fra LG Insight for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2013).

Få hjælp til:

  • Metoder til at spotte traumer, og hvordan man som professionel kan arbejde med mennesker som er traumatiserede.

  • At skabe relation og arbejde differentieret med/møde borgeren, hvor de er.

  • Konfliktforebyggelse og konfliktnedtrapning.

  • Handlemuligheder og klare retningslinjer.

  • Selvomsorg for professionelle.