Kulturmøde

Kulturmøde 960x XX

En lille kulturel forskel kan skabe et stort problem, hvis der ikke tales åbent om det. 

Misforståelser kan lede til isolation af den medarbejder, der skiller sig ud. Arbejdskulturen er meget forskellig rundt om i verden. F. eks. er der stor forskel på, hvilken betydning hierarkier har, hvilken type ledelse der praktiseres eller hvilke normer, der er omkring en dagligdags ting som frokost.

Hvis man som ny medarbejder ikke får grundlæggende ting at vide om spillereglerne - både de formelle og de uformelle, så risikerer man hurtigt at begå nogle unødvendige fejl.

Vi kan aldrig gardere os fuldt ud, så det handler i høj grad om, hvordan vi møder hinanden og er nysgerrige – både på forskelle og ligheder.