Integration i skole og dagtilbud

Thumbnail

En aktiv dagligdag med leg og venskaber i børnehaver og klubber er afgørende for børns udvikling og integration. Hver dag gør det pædagogiske personale en stor indsats for at understøtte børnene i en struktureret hverdag med en god balance mellem læring og leg.

Men nogle gange opstår der også situationer, der er svære at håndtere: Hvordan sikrer man en god og ordentlig kommunikation med forældre, der ikke taler dansk? Og hvordan forklarer man for eksempel forældrene om de regler og krav, der er i danske børnehaver og klubber? Selv garvede pædagoger kan også være usikre på, hvordan man bedst agerer, når et barn giver udtryk for en svær livssituation eller oplevelser med krig og flugt. Hvordan inkluderer man egentlig børn med traumer bedst? Og hvordan genlærer et barn at lege og føle sig tryg på ny?

Det har Røde Kors Akademiet gode bud på.

Jeg har fået et teoretisk fundament og redskaber til at se bag om barnets adfærd samt inspiration til, hvordan man kan lave strukturer, der hjælper barnet i hverdagen. Det var dejligt med konkrete input til, hvordan vi kan gøre det lettere for børnene at indgå i fælles aktiviteter.

Leon Rink, leder børnehaven Mariehønen, Slagelse

Få hjælp til:

  • Konkrete metoder og ideer til et succesfuldt tværkulturelt forældresamarbejde.

  • Aktiviteter og leg, der skaber tryghed og udvikling hos det enkelte barn.

  • Inkludering af børn med flygtningebaggrund og/eller traumer i dagligdagen.