Integration i skole og dagtilbud

Dagtilbud 960x XX

En aktiv dagligdag med leg og venskaber i børnehaver og klubber er afgørende for børns udvikling og integration. Hver dag gør det pædagogiske personale en stor indsats for at understøtte børnene i en struktureret hverdag med en god balance mellem læring og leg.

Men nogle gange opstår der også situationer, der er svære at håndtere: Hvordan sikrer man en god og ordentlig kommunikation med forældre, der ikke taler dansk? Og hvordan forklarer man for eksempel forældrene om de regler og krav, der er i danske børnehaver og klubber? Selv garvede pædagoger kan også være usikre på, hvordan man bedst agerer, når et barn giver udtryk for en svær livssituation eller oplevelser med krig og flugt. Hvordan inkluderer man egentlig børn med traumer bedst? Og hvordan genlærer et barn at lege og føle sig tryg på ny?

Det har Røde Kors Akademiet gode bud på.