Drift af midlertidige bocentre

Thumbnail

Alle flygtninge, der får ophold, drømmer om egen bolig. Det er ikke nødvendigvis et midlertidigt botilbud, der står øverst på ønskelisten.

Det er en udfordrende og samtidig vigtig opgave at få et midlertidigt botilbud til at fungere. Et velfungerende hjem er nemlig afgørende for en succesfuld integration.

Nogle af udfordringerne er praktiske og kan handle om rengøring, husordener, vedligehold og inddragelse af frivillige. Andre handler om at rumme og løse de konflikter, der kan opstå, hvis man f. eks. skal dele værelse eller køkken med en, man ikke kender.

Røde Kors har mange års erfaring med disse problemstillinger fra arbejdet på asylcentre og kan bidrage med viden og kompetencer.

Vi valgte at lave en samarbejdsaftale med Røde Kors om bemanding af et af vores store indkvarteringsteder. På den måde fik vi medarbejdere med stor erfaring både med målgruppen og med at arbejde med store bosteder. Vi havde brug for erfarne folk, som kendte til opgaven og kunne være selvkørende fra start.

Naja Lassen, Projektleder,  Gentofte Kommune

Få hjælp til:

  • Sikker, stabil og fleksibel drift af bostedet med Røde Kors medarbejdere, der har mange års erfaring.

  • Kompetenceudvikling af nuværende eller nye medarbejdere i interkulturel kommunikation og konfliktnedtrapning.