Om os

Røde Kors i Danmark har mere end 30 års erfaring med at:

  • Sikre en god modtagelse af mennesker med anden kulturel baggrund
  • Skabe rammer og struktur, som gør at flygtninge lever et aktivt liv og forstår vilkårene på det danske arbejdsmarked
  • Danne partnerskaber og nå fælles resultater på tværs af lokalsamfund, virksomheder, kommuner m.v.
  • Udvikle effektive løsninger i uforudsigelige omstændigheder – f.eks. svingende udmeldinger om antal nytilkomne

Aktuelt driver Røde Kors Akademiet et midlertidigt bo-center, leverer støttekontakt og mentorskab i overgivelsesfasen fra asyl til kommune, samt skræddersyr kurser og efteruddannelse til fagprofessionelle.