Om Røde Kors Akademiet

Røde Kors er verdens største hjælpeorganisation, og herhjemme er vi blandt andet kendt for vores humanitære og praktiske indsats med at drive asylcentre. Med Røde Kors Akademiet gør vi det muligt for andre at få del i den unikke viden og erfaring, der er med at modtage og skabe fremtidsperspektiver for flygtninge. Målet er at understøtte succesfuld integration for flygtninge, der får ophold i Danmark.

Røde Kors i Danmark har mere end 30 års erfaring med at:

  • Sikre en god modtagelse af mennesker med anden kulturel baggrund.
  • Skabe rammer og struktur, som gør at flygtninge lever et aktivt liv og forstår vilkårene på det danske arbejdsmarked.
  • Danne partnerskaber og nå fælles resultater på tværs af lokalsamfund, virksomheder, kommuner m.v.
  • Udvikle effektive løsninger i uforudsigelige omstændigheder – f.eks. svingende udmeldinger om antal nytilkomne.

 

 

Thumbnail