Thorkild Sloth Pedersen

Thorkild Sloth Pedersen

  

Medlem
9732 5264
tsped@rodekors.dk
Højvangen 37
6950 Ringkøbing 

 

Stilling: Chef i ældre- og handicapområdet, Varde Kommune

Røde Kors erfaring: 
  • Formand i Ringkøbing afdeling