Røde kors klageordning

Røde Kors i Danmark ønsker at opretholde en høj standard og ansvarlighed i vores arbejde, både vores nationale arbejde i Danmark samt vores internationale arbejde i andre lande, og vi opfordrer derfor til åben kommunikation. Vi ønsker løbende at forbedre os, og derfor er du velkommen til at indgive en klage, feedback eller kommentar.

 

Hvem kan klage?

Røde Kors i Danmarks whistleblower- og klageordning kan bruges af alle, herunder medarbejdere, samarbejdspartnere, medlemmer, frivillige, modtagere og donorer.

Vi opfordrer dog til, at kommentarer og klager over vores arbejde så vidt muligt rejses og drøftes med de ansvarlige medarbejdere og ledere i Røde Kors i Danmark så tæt på aktiviteten som muligt.

 

Hvis du er medarbejder, og dine bekymringer vedrører mobning, alkohol, chikane, diskriminering eller andre personalerelaterede forhold, bør du kontakte din lokale ledelse eller Røde Kors’ HR-afdeling. Sådanne forhold samt overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer skal som udgangspunkt håndteres via interne procedurer, men denne klageordning kan selvfølgelig anvendes, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.

 

Sensitive klager

En sensitiv klage er typisk en klage eller mistanke om misbrug af økonomiske midler, strafbare forhold og seksuel udnyttelse samt overtrædelse af Røde Kors politikker, retningslinjer og Code of Conduct.

Sensitive klager behandles altid fortroligt og kun enkelte personer, der har behov for at kende til klagen involveres.

Du kan læse mere om vores behandling af sensitive klager i Røde Kors whistleblower-politik her.

 

Kan jeg indberette anonymt?

Du kan vælge at indberette anonymt, men vi opfordrer dig til at angive navn og kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig direkte, hvis der er behov for det i forbindelse med behandlingen af din klage.

Røde Kors i Danmark sikrer i forbindelse med behandlingen anonymitet i videst muligt omfang. Hvis du vil sikre, at du er anonym, når du indberetter, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal ikke indberette fra din arbejdscomputer, hvis du er ansat i Røde Kors
  • Du skal ikke benytte en computer, der er koblet op på Røde Kors i Danmarks netværk.
  • Du skal tilgå whistleblower- og klageordningen direkte ved at kopiere URL-adressen over i en Internetbrowser i stedet for at anvende linket.
  • Du skal undlade at skrive dine egne personlige oplysninger.

Hvis du angiver dine kontaktoplysninger, vil du modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din klage.

 

Beskyttelse af dine personoplysninger

Hvis du oplyser navn og kontaktoplysninger eller andre personoplysninger i forbindelse med din klage, behandler Røde Kors naturligvis dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, læs mere herom i Røde Kors privatlivspolitik her.

Sensitive klager behandles altid yderst fortroligt.

 

Hvordan indberetter jeg?

Du kan indberette en klage ved at udfylde formularen nedenfor.

 

Klagevejledning

Detaljer om hændelsen: Husk at beskrive så mange specifikke detaljer omkring hændelsen som muligt. Detaljerne bør inkludere:

  • Datoen og tidspunktet for hændelsen, samt om det er sket gentagende gange
  • Personerne involveret i hændelsen
  • En beskrivelse af hændelsen
  • Hvis du ønsker at være anonym, så vær opmærksom på ikke at angive oplysninger der kan afsløre din identitet
  • Begrundelsen for hvorfor du anmelder hændelsen

Felter markeret med * er obligatoriske.

Indsend klage

Eksempel: Jeg så Jens Hansen stjæle en computer fra lageret den 8. marts 2018 omkring kl. 16. Lagerchefen, Johnny Nielsen, var på lageret og så Jens Hansen tage computeren.
Eksempel 1: Det var et sted på Anemonevej i Ravntorp. Eksempel 2: Mwubezi city, Langbortistan

Dine kontaktoplysninger:

Navn
Adresse

Sensitiv klage

Opfatter du denne klage som en sensitiv klage?

En sensitiv klage er typisk en klage over misbrug af økonomiske midler, seksuel udnyttelse eller en anden grov overtrædelse af Røde Kors politikker, retningslinjer eller Code of Conduct.

Sensitive klager behandles altid yderst fortroligt.

Er klagen sensitiv?
Eksempel: Jeg så Jens Hansen stjæle en computer fra lageret den 8. marts 2018 omkring kl. 16. Lagerchefen, Johnny Nielsen, var på lageret og så Jens Hansen tage computeren.
Eksempel 1: Det var et sted på Anemonevej i Ravntorp. Eksempel 2: Mwubezi city, Langbortistan
Dine kontaktoplysninger

Når du har færdiggjort din klage og klikket på send, vil du modtage en e-mailbekræftelse på, at vi har modtaget din henvendelse (hvis du har oplyst din e-mailadresse).

Hvis du ikke har oplyst din e-mailadresse, vil du blot få vist en kvitteringsside.