Hotline for klager og undersøgelser

engelsk flag til oversættelseRøde Kors i Danmark opfordrer til åben kommunikation. Derfor opfordrer vi alle til at fremsætte enhver bekymring de har overfor organisationen, projekter, medarbejdere, frivillige og lignende.

Vi anbefaler alle interessenter (herunder deltagere i vores sociale aktiviteter, medlemmer, frivillige, medarbejdere, ledere, bestyrelse og andre styrelsesorganer, partnere, donorer, leverandører og offentligheden som helhed) at kontakte os, hvis man ønsker at rapportere en hændelse eller kommentere på vores arbejde. 

Vi anbefaler, at man kontakter den ansvarlige leder i Røde Kors i Danmark med sine kommentarer og bekymringer, men drejer det sig om en formel klage og/eller en fortrolig undersøgelse, er hotlinen som beskrevet her det rette valg.

Hotlinen kan bruges til enhver klage angående vores nationale og internationale arbejde, og om mulige overtrædelser såsom korruption, bedrageri, svind, dårlig forvaltning, uærlighed, chikane, vold samt misbrug og uetisk adfærd.

Vi kan kontaktes ved at sende en e-mail til rapport@rodekors.dk eller ved at udfylde formularen nedenunder.

Kan jeg give henvende mig anonymt?

Vi opfordrer til, at du oplyser dit navn og dine kontaktinformationer, så vi kan besvare din henvendelse og kontakte dig direkte, hvis vi har brug for yderligere oplysninger. Du har dog mulighed for at anmelde en hændelse anonymt i formularen her på siden. I begge tilfælde vil dine oplysninger blive behandlet fortroligt.

Hvad sker der efter min henvendelse?

Alle klager bliver behandlet. Adgangen til de indkomne henvendelser via formularen er begrænset til Chef for Økonomi og Administration og den interne jurist i Røde Kors i Danmark. De vil udvise stor årvågenhed for at sikre, at fortrolighed opretholdes ved modtagelse og videresendelse af enhver indsendt klage. 

Hvis du har anmodet om et svar, vil vi tilstræbe at bekræfte modtagelse af din klage indenfor 24 timer af den førstkommende arbejdsdag.

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning og anden relevant lovgivning, og vil kun blive delt med personer, der er involveret i håndteringen af din henvendelse.

Indsend din klage

På den følgende side kan du udfylde en formular og beskrive den hændelse, du ønsker at rapportere.