Vi hjælper flere end 60.000 mennesker i Nepal

I samarbejde med ECHO har vi siden 1. marts 2015 arbejdet på at hjælpe flere end 60.000 mennesker i Nepal med at forbedre deres beredskab til, når katastrofen rammer.

Nepal er et af de lande i verden med størst risiko for naturkatastrofer som for eksempel jordskælv, oversvømmelser, voldsomt stormvejr og laviner.

Derfor gennemfører Røde Kors i Danmark i samarbejde med Nepal Røde Kors et program, som hjælper med at styrke beredskabet. Og forebygge konsekvenserne når naturkatastroferne rammer.

Projektet fokuserer på at forbedre systemer og strukturer på lokalt og nationalt niveau.

Vi samarbejder med lokale, regionale og centrale myndigheder

På nationalt niveau arbejder vi med at styrke koordinering og kommunikation mellem den lokale/regionale administration og den centrale nationale administration.

Dermed bliver det nemmere at analysere behovene i katastrofer og tilretteægge en mere effektiv og hensigtsmæssig hjælp.

Herudover arbejder vi på at gøre det klart, hvordan roller og ansvar fordeles og med at styrke samarbejdet mellem regering og Røde Kors.

Vi træner frivillige i at rykke hurtigt ud

På lokalt niveau rekrutter vi frivillige, som vi uddanner til at deltage i katastrofeberedskabet. De frivillige vil ofte være de første, der yder hjælp, da de allerede er i området.

Gennem Røde Kors bliver de involveret i planlægningen af aktiviteter i området og hjælper med at sikre, at behov på tværs af alle aldre, køn og minoriteter bliver hørt, når vi starter aktiviteter, der skal forbedre katastrofeberedskabet.

Vi træner de frivillige i, hvad et godt beredskab er. Det betyder f.eks. at vi lærer dem, hvordan de giver  førstehjælp og psychosocial støtte. Og i hvordan de kortlægger, hvor der er risikoområder, så befolkningen bedre kan forberede sig på, hvor katastrofen rammer.

Resultatet af dette arbejde bliver en bedre kommunikation og koordination, at det bliver lettere at finde målgruppen, og at vi hurtigere kan mobilisere ressourcer. Det betyder samlet set en mere effektiv hjælp til dem, der har mest brug for det.