Røde Kors yder humanitær hjælp i Grækenland

Program i Grækenland

For tiden opholder lidt over 62.000 flygtninge og asylansøgere sig i Grækenland og alene i 2018 er der frem til udgangen af august kommet over 30.000 nye asylansøgere til Grækenland   fra Tyrkiet. Omkring 72% af de nyankomne asylansøgere er flygtet fra krig og konflikt i Syrien, Irak eller Afghanistan.

Røde Kors har siden 2016 været til stede i flere af lejrene i Grækenland, hvor vi med penge fra EU har leveret nødhjælp, lægehjælp, psykosocial støtte og andre basale sundhedsydelser.

I 2018 har Røde Kors overgivet sundhedsydelserne i lejrene til de græske myndigheder og fokuserer i stedet på at hjælpe de flygtninge og asylansøgere, der opholder sig i storbyen Athen, hvor de på egen hånd skal finde vej igennem de offentilige græske tilbud af skole, sundhed og sociale ydelser.

Med penge fra EU driver Røde Kors et sundhedscenter i det centrale Athen med vaccinationer og andre sundhedsydelser til små børn. Røde Kors har også 2 mobile sundhedsteams, der giver akut lægehjælp på bosteder og dagcentre for asylansøgere og efter de første konsultationer hjælper med henvisning til de græske hospitaler. Vi arbejder med sygdomsforebyggelse og laver sundheds- og hygiejnekampagner med flygtningene selv i front. Ind til September har Røde Kors fra centret og de to mobile teams ydet mere end 12.000 konsultationer.

Vi har også et hold af specialtrænede tolke, der tager med flygtninge ud på de græske hospitaler de første gange og hjælper med oversættelse og med at guide igennem det græske sundhedssystem, så familierne senere selv kan finde vej til lægehjælp.

Sundhedstilbuddene i Athen er finansieret med penge fra EU's kontor for nødhjælp og civil beskyttelse – ECHO til udgangen af 2018.

 

Læs mere om, hvordan EU støtter Røde Kors’ arbejde i Grækenland

Et center med mange funktioner

Røde Kors i Danmark støtter også med penge fra EU, driften af et dagcenter i Athen, hvor flygtninge og asylansøgere kan få adgang til sundhedstjenester, psykologhjælp, tolkebistand og personlig eller telerådgivning om deres juridiske status og rettigheder. Centret udgør et trygt værested for mennesker på flugt, hvor der er internetadgang, undervisning og aktiviteter til familier med børn.

Et nyt projekt i 2018 er et samarbejde med en lokal skole, hvor Røde Kors medarbejdere og frivillige hjælper med at indsluse flygtningebørnene i den græske folkeskole. Indtil september måned har der i 2018 været mere end 60.000 besøg på centret.

Centret i Athen er finansieret med penge fra EU's kontor for nødhjælp og civil beskyttelse – ECHO til udgangen af 2018.

 

Vi giver også smil og kram

Fodbold, spil og film

Røde Kors i Danmark har derudover særligt fokus på at støtte unge, enlige mænd blandt de flygtninge, der venter på at få deres asylsager behandlet i modtagelejren, Moria på den græske ø Lesvos. Livet i den overfyldte lejr, hvor tusindvis af mennesker på flugt venter på at få deres sag behandlet, er stressende og mange konflikter opstår – især blandt de unge mænd der udgør ca. 70 % af beboerne i lejren. De unge, enlige mænd er ofte nederst på listen med prioriteringer, hvad angår alle former for støtte og også hvad angår behandlingen af asylansøgningerne. De er ekstra sårbare i en svær kontekst, hvor de ikke har familie eller andet social netværk omkring sig, og de er mere udsatte for vilkårlig vold og aggressiv adfærd.

Røde Kors i Danmark arrangerer rekreative aktiviteter i et område lige uden for lejren for de unge mænd, hvor de får mulighed for at frigøre stress ved at bruge energi og fokusere på ”noget andet” og samtidig opbygge fællesskab og relationer imellem de mange forskellige nationaliteter. Aktiviteterne inkluderer fodboldtræning med teambuilding, brætspil og filmaftner. Som en særlig aktivitet bliver de unge mænd også involveret i små byggeprojekter i det psykosociale område ”Olivenlunden”, hvor de fleste af aktiviteterne foregår.

De psykosociale aktiviteter i Moria var finansieret af EU’s kontor for nødhjælp og civil beskyttelse – ECHO indtil udgangen af juli 2017. I resten af 2017 og i2018 fortsætter aktiviteterne med anden finansiering.

Flygtninge som frivillige

At være flygtning betyder som regel at blive behandlet som passiv modtager af hjælp. Der er meget usikkerhed om fremtiden, og oftest ved folk ikke, hvor længe de skal blive i lejrene eller hvornår de kan forvente at få svar på deres asylansøgning. I Røde Kors stræber vi mod at involvere de bedst fungerende blandt flygtningene i de hjælpeprogrammer og aktiviteter vi er ansvarlige for, så de kan gøre noget for sig selv og samtidig hjælpe deres landsmænd og andre mennesker på flugt. At kunne bruge sin tid på meningsfyldte aktiviteter er bidragende til at folk kan holde sig selv oppe i en situation med megen usikkerhed og ventetid. Vi får mange positive tilkendegivelser fra de flygtninge, der har været frivillige, blandt andet at de lærer meget, at de oplever mere respekt fra andre og at de er stolte over de ting de har været med til at skabe.

 

Mød Hameed, der er frivillig   Mød Abeer, fra Aleppo, der er frivillig

Flygtninge lærer førstehjælp

At kunne førstehjælp er afgørende, når ulykken opstår. Derfor træner Røde Kors flygtninge i førstehjælp på Lesvos og i resten af Grækenland.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse. 

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo