Vilkår for onlinekasino tilladelse

Røde Kors har modtaget onlinekasino tilladelse fra Spillemyndigheden den 10. april 2017 (j.nr. 17-0671251) og er således under Spillemyndighedens tilsyn. Tilladelsen gælder fra den 10. april 2017 til den 9. april 2018.

Læs mere på www.spillemyndigheden.dk

Tilladelsen giver i medfør af lov om spil § 18, jf. § 42, stk. 5 (lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil med senere ændringer) tilladelse til at Røde Kors kan udbyde SMS gættekonkurrencer i maksimalt 1 år, så længe bruttospilleindtægten ikke overstiger 1 mio.kr. Lotterierne i forbindelse med Røde Kors lotteriet er ikke omfattet af denne tilladelse.

 

Vilkår om minimums alder, beløbsgrænser og ludomani

1. Deltagelse i SMS gættekonkurrencerne under Røde Kors onlinekasino tilladelse er kun tilladt, hvis man er minimum 18 år.

2. I Rammeaftalen for Mobile Indholds- og Betalingstjenester er beløbsgrænserne for deltagelse i SMS gættekonkurrencer og spil mv. præciseret i henhold til spilleloven (Lov om spil, lov nr. 848 af 1.7.2010), som trådte i kraft den 1.1.2012.

Læs mere på www.rammeaftalen.dk

3. Center for Ludomani har udviklet en selvtest med en række spørgsmål, så du i løbet af få minutter kan klarlægge, om du har et problematisk forhold til spil.

Test dig selv på www.ludomani.dk/spiller/test-dig-selv

4. Center for Ludomani er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani. Her tilbyder man professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres nærmeste pårørende.

Se mere på www.ludomani.dk

 

Behandlingscentre for Ludomani:

Center for Ludomani i København
Fiolstræde 17B, st. tv.
1171 København K

Center for Ludomani i Odense
Østergade 42
5000 Odense C

Center for Ludomani i Århus
Gammel Munkegade 6D
8000 Århus C

Fælles telefonnummer til Ludomani centrene: 70 11 18 10

 

Sidst ændret 18.04.2017