Røde Kors vinder Undervisningsmiddelprisen 2018

Røde Kors' undervisningsmateriale "Zak i skole" vinder Undervisningsmiddelprisen 2018, der i dag blev uddelt af undervisningsminister Merete Riisager ved Danmarks Læringsfestival.
 
 
Det kan være et stort skridt at gå fra at være børnehavebarn til skoleelev. Det er netop det kulturskifte, som vinderen af årets Undervisningsmiddelpris ”Zak i skole” sætter netop fokus på.
Materialet, som er et gratis fondsstøttet undervisningsmateriale, er desuden inkluderende for børn og familier af anden etnisk baggrund, da det er sprogversioneret på engelsk, arabisk og farsi. På den måde kan alle forældre danskkundskaber sammen med deres børn blive introduceret til skolesystemets normer for social adfærd, læringsparathed og øvrige kompetencemål på en legende og sympatisk måde. 

På børnenes præmisser

Materialet består af en bog, en hjemmeside og en række små dukkefilm. Stilen og tonen viser ifølge Undervisningsmiddelprisudvalget dyb indsigt i, hvordan læring sker på børnenes præmisser. Det er udarbejdet af Marie Rønn og Kirsten Christensen-Dalsgaard fra produktionsselskabet Pilot film og udgivet af Røde Kors, der har projektledet, markedsført, distribueret og fundraiset midler til projektet.
 
- Det er en kæmpe ære at få anerkendelse for et stykke materiale til de mindre børn. Og det at materialet kan bruges til noget, det er det største, sagde Kirsten Christensen-Dalsgaard i takketalen, hvor hun, datteren Marie Rønn og repræsentanter fra Røde Kors modtog undervisningsmiddelprisen. 

Røde Kors værdier 

- Udviklingen har været et familieforetagende, men med stor hjælp fra Røde Kors, hvis værdisæt har ligget på linje med materiet, hvilket har været altafgørende", sagde forfatteren videre. 
 
Netop de redskaber og værdier som materialet introducerer og lærer børnene gennem Zak i skole minder meget om de værdier Røde Kors arbejder efter (venskab, løse konflikter, plads til alle og førstehjælp). 
 
- Det er en stor omvæltning for mange børn at begynde i skole: pludselig stilles der krav til en, som ikke før. Der er mange skrevne og uskrevne regler, og der skal tages hensyn til ens omgivelser. Der er så meget, man pludselig skal huske. For mange børn er det faktisk som at komme til et nyt land, en helt ny planet. Røde Kors arbejder for, at ingen i det danske samfund skal føle sig alene eller ekskluderet. Derfor er vi rigtig glade for, at Zak nu er landet i den danske skole. Arbejdet med Zak i Skole giver alle børn og deres forældre – danske som udenlandske – et godt udgangspunkt for at blive skoleparate, hvilket er fundamentet for at få en optimal skolegang og dermed et godt liv som verdensborgere i Danmark, skrev generalsekretær Anders Ladekarl i forordet til Zak i skole. 
 
-Materialet giver både skole og forældre de bedste muligheder for arbejdet med at opbygge robuste fællesskaber, hvor tryghed og trivsel sættes i højsædet. Samtidig hjælper materialet til ikke blot at udvikle de yngstes kundskaber om god skolegang, men også deres egenskaber til at nå målet,” lød det blandt andet i Undervisningsmiddelprisudvalgets begrundelse.
 
Prisen blev overrakt af undervisningsminister Merete Riisager på Danmarks Læringsfestival, der finder sted i Bella Center 6.-7.marts 2018.
 
- De gode undervisningsmidler kan være med til at fange og fastholde elevernes interesse for at blive klogere og dygtigere. Derfor vil jeg gerne takke forfattere, producenter og forlag, der dagligt arbejder for at skabe de bedste undervisningsmidler til vores uddannelser. Alle tre norminerede materialer til Undervisningsmiddelprisen 2018 er gode og solide undervisningsmidler, som på hver deres måde kan noget helt særligt,” siger undervisningsminister Merete Riisager.
 
Første oplag af Zak i skole på 25.000 eks. blev sidste forår revet væk fra Røde Kors' ekspedition. Men der er i år genoptrykt en ordentlig portion mere - som også går som varmt brød.
Zak i skole er økonomisk støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.