Vi vil sammen med EU forebygge naturkatastrofer i Kaukasus

EU har netop besluttet at donere 3,7 millioner kroner til vores arbejde i det sydlige Kaukasus. Pengene skal gå til at ruste 126.000 mennesker til at bedre at kunne håndtere naturkatastrofer i 51 lokalsamfund i Armenien og Georgien. Kaukasus
 
 

”Befolkningen i det sydlige Kaukasus er en meget sårbar gruppe og ved at lave katastrofeforebyggelse her, er vi med til at redde liv næste gang, katastrofen rammer,” fortæller Nelima Lassen, der leder vores arbejde i Europa.

Det sydlige Kaukasus er særligt udsat for naturkatastrofer som jordskælv, jordskred, oversvømmelser og haglstorm. Befolkningen i dette området er meget fattig, og der er ingen tilstrækkelig katastrofeberedskab, hvilket gør dem meget sårbare for disse katastrofer.

Med de nye midler fra EU i hånden vil vi kunne gøre disse mennesker bedre i stand til at håndtere naturkatastroferne, når de rammer.


400.000 mennesker har fået hjælp

Vi har været til stede for at hjælpe med katastrofeforebyggelse i det sydlige Kaukasus siden 2010 og har hjulpet over 400.000 mennesker i området.

Vi har været partner med ECHO siden 1998, som har støttet vores humanitære nødhjælps operationer i Europa, Mellemøsten, Asien og Afrika.

Den Europæiske Kommissions afdeling for Hjælp og Civil Beskyttelse (ECHO) har til formål at redde og sikre liv, modvirke og lindre menneskelige lidelser og beskytte befolkningers integritet og værdighed mod naturkatastrofer og menneskeskabte kriser. Læs mere om EU's humanitære arbejde

Flere end 17 millioner frivillige i 189 lande udgør kernen i Røde Kors. Vi har gennem vores 150 år gamle historie bygget på den samme idé: At hjælpe mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion.