VELUX FONDEN støtter projekt mod ensomhed

Fra den 1. juli er VELUX FONDEN samarbejds- og finansiel partner i projekt Værket, der bekæmper ensomhed blandt 30-60-årige. Det betyder projektet er sikret til udgangen af 2017Vaerket

Ensomhed er ikke kun et alvorligt problem blandt ældre og unge, godt 100.000 danskere* mellem 30-60 år oplever ensomhed i en grad, så deres helbred tager alvorlig skade. Langvarig ensomhed kan være ødelæggende for den enkeltes livskvalitet og er lige så skadelig som at ryge 15 cigaretter om dagen.

I 2014 lancerede Røde Kors og Mary Fonden Værket, der er et tilbud til 30-60-årige, som ønsker at møde andre voksne og samtidig styrke evnen til at indgå og fastholde nære relationer. I Røde Kors’ lokalafdelinger kan deltagerne indgå i netværksgrupper, hvor samvær og styrkelse af den enkeltes netværk er omdrejningspunktet.

"Jeg oplevede ensomhed som en følelse af at være alene i verden på trods af, at jeg har mand og barn. Jeg følte, at min identitet blev taget fra mig, efter jeg fik tilkendt førtidspension, selvom jeg godt vidste, at det var det rigtige. Da jeg så opslaget i Super Brugsen, tænkte jeg, at Værket lød som noget, der var lige mig. I Værket har vi grinet, gået tur, spist sammen ved hvert møde,” fortæller en deltager i Værket 

Vil du læse mere om projekt Værket? 

Et samfundsnyttigt og relevant projekt

Værket er i første halvår af 2015 pilottestet i syv Røde Kors-afdelinger, og ambitionen er, at projektet på baggrund af piloten justeres og siden udbredes til flere Røde Kors-afdelinger. VELUX FONDENs involvering i projektet gør det muligt at videreudvikle og udbrede de gode erfaringer, så endnu flere mennesker kan bryde med ensomheden.

”VELUX FONDEN er gået ind i samarbejdet, da formålet er samfundsnyttigt og relevant, og fordi Mary Fonden og Røde Kors’ arbejde hviler på grundige analyser af feltet,” udtaler Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN.

Der findes kun lidt viden herhjemme og internationalt om, hvordan ensomhed forebygges og afhjælpes – de få virkningsstudier, der er på området, peger på, at grupper og en kognitiv indsats har en effekt. Det er bl.a. disse studier, som Værket hviler på. Værket er udviklet med sparring fra Mary Fondens ekspertpanel tilknyttet ensomhed:

  • John T. Cacioppo, professor og ph.d., The University of Chicago
  • Mathias Lasgaard, ph.d., ensomhedsforsker ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
  • Rikke Lund, ph.d., lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Jens Christian Nielsen, ph.d., lektor, DPU, Aarhus Universitet
  • Christine E. Swane, ph.d., direktør ved Ensomme Gamles Værn
  • Lise Stidsen Vandahl, kontorchef, Kontor for Udsatte og Civilsamfund, Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Direktør i Ensomme Gamles Værn Christine Swane er ansvarlig for evalueringen af Værket i pilotfasen. Evalueringen forventes afsluttet i efteråret 2015. 

Læs mere om Røde Kors’ indsats mod ensomhed

Om de tre samarbejdspartnere

Røde Kors har flere års erfaring med samtalegrupper og netværk i lokalafdelinger i hele landet. Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, hvor flere end 10.000 frivillige i 220 lokalafdelinger afhjælper social nød og gør en forskel for de mest sårbare i Danmark.

Mary Fonden har siden 2011 arbejdet med ensomhed som et af sine tre indsatsområder og driver ud over Værket ungdomsprojektet Netwerk i samarbejde med Ventilen. Udover det konkrete projektarbejde har fonden udgivet flere forskningsrapporter på området samt etableret et panel af førende danske og udenlandske eksperter inden for ensomhed.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe lys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. I 2014 uddelte VILLUM FONDEN 947 mio. kr. og VELUX FONDEN 161 mio. kr. til almennyttige formål.

 

* Lasgaard M, Friis, K. Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse, vol. 3, Hvordan har du det?, Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015. Temaanalysen er udarbejdet for Mary Fonden.